PISA 2022 uuring

06.02.2024

|Õppetöö|Tunnustus

PISA 2022. aasta põhiuuringus osales Viimsi Koolist 44 õpilast. Õpilased, kes sattusid valimisse on nüüdseks gümnaasiumi 10. ja 11. klassides ja nemad olid just need, kes said COVID-19 distantsõppest kõige rohkem mõjutatud. Sellele vaatamata aga näitasid meie õpilased uuringus väga häid tulemusi.

Antud PISA uuringus küsiti õpilastelt ka, kui palju nad oma eluga tol hetkel üldises plaanis rahul olid. Viimsi Kooli õpilased, kes uuringus osalesid, vastasid küsimusele järgmiselt: 27% olid väga rahul, 48% pigem rahul, 16% mõnevõrra rahul ning 9% ei olnud rahul.

Piltidel on esitatud ülevaade Viimsi Kooli õpilaste testisoorituse tulemused valdkonniti. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad Eestis ning OECD riikides keskmiselt. 

Rohkem infot PISA 2022 Eesti tulemuste kohta leiate aadressilt https://harno.ee/pisa

Koolikalender

Meie koostööpartnerid