Õpime õues!

25.05.2022

|Liikuma Kutsuv Kool

16.-20. mai osalesime oma kooliga üle-eestilisel õuesõppe nädalal, mida veab eest Liikuma Kutsuva Kooli programm.

Sel nädalal kutsusime üles õpetajaid leidma viise, kuidas õppetund läbi viia õues. Selleks on palju inspiratsiooni kogunenud ka varasematest õuesõppenädalatest.

Õpetajad jagavad kogemusi

Klassiõpetaja Triin Arge käis 3d klassiga õues loodusõpetust tegemas (kompassi kasutamine), kunstiõpetust tegemas ning 3a/b klassi grupiga inglise keele tundi tegemas (scavenger hunt).

Matemaatikaõpetaja Anna-Marie Vara käis õues 8CE ja 6A klassiga.

6. klassi viis õue matemaatikat õppima ka Heli Piirmann.

Klassiõpetaja Maie Vartla käis õues 1.s klassiga. Mis nad õppisid – eesti keel: teksti põhjal õige või vale?; matemaatika: paaris-paaritu arv; loodusõpetus kevadtaimed, puude teema kinnistamine ning grupitöö ja kunst: loodus ja loovus.

Miks õppida õues?

Uuringud näitavad, et:

  • õues viibimine ja liikumine aitavad ennetada ja leevendada meeleoluhäireid, ärevust, stressi, aga ka igavus- ja üksildustunnet;
  • õuemängud toetavad laste sotsiaalseid suhteid;
  • õues liikumine toetab laste õpivõimet;
  • õues viibimine toetab laste liikumisaktiivsust;
  • õues viibimine ja liikumine tugevdab laste immuunsüsteemi;
  • õueaeg vähendab liigsest ekraaniajast tekkivaid lühinägevuse kujunemise riske;
  • õuesolek toob tervisekasusid, mis on seotud looduslikus keskkonnas viibimisega.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid