2020-2022

2020 kevadel lahkus direktori ametikohalt Aime Niidas ning tema kohusetäitjaks sai Peeter Sipelgas, kes alates sügisest astus juba ametlikult koolijuhi kingadesse.

2020 aasta veebruaris sai kool uues kodulehe. 2020 aasta kevadel-suvel uuendati Digikooli projekti raames serverid ja mindi üle Office 365 rakenduste kasutamisele.

Veebruaris toimus Viimsi Koolis esmakordselt Diplomaatiline Konverents, kus kooli külastasid mitmed suursaadikud.

Vabariigi aastapäev oli korraldatud projektipäevana, kus iga klass käis aktusel ning korraldas lisaks endale päevaks mõne tegevuse või õppekäigu. Vabariigi aastapäeval esinesid laulukoorid. 

Veebruaris toimus esmakordselt üritus „Viimsi talent 2020“, kus pälvis I koha solistiõppe õpilane Veronika Jelõkoba.

Õpilasesindus korraldas Sõbrapäeva puhul kaartide saatmise ja laialijagamise. Esmakordselt põhikooli ÕE-na korraldati Sõbrapäeva ball/disko, esines Muusikakoolist ja Kertu Koldre. Nii formaalsem balli osa kui ka järgnenud disko olid väga menukad. 

Liitusime Liikuma Kutsuva Kooli programmiga, mida hakkas eest vedama Tervisenõukogu.  

Ametisse asus direktori asetäitjana õppe- ja kasvatustöö alal Kristi Mänd. 

COVID-19 viiruse pandeemia tõttu oli kogu kevad Viimsi Kool, nagu kõik Eesti koolid, distantsõppel.

Distantsõppe rakendamine oli suur muudatus ja väljakutse kogu kooliperele. Peamisteks distantsõppe kanaliteks kujunesid Stuudium ja MS Teams (Office 365). Arenes õpetajate ja õpilaste digipädevus ja õpilaste enesejuhitavuse oskused.

Käivitus Viimsi “Digikooli” projekt, milles osaleb ka Viimsi Kool. Septembris alustas pilootprojektis kaks klassiruumi uue tehnikaga, mis võimaldab klassiruumis toimuvat kergesti üle kanda. Nii saavad tunnis kergesti osaleda veebi vahendusel ka kodus viibivad õpilased.

Sügisel astus ametisse õppekorraldusjuhi Marja Mõistliku asendajana Liisi Leppik, õppedirektorina (1.-4. klass) Evelin Õunap ja õppedirektorina (5.-9. klass) Katrin Kiilaspää. 

Taaselustati KiVa programm, tööd alustas uus meeskond mentori juhendamisel. 

Erilise õppepäevana toimus novembris “Teistmoodi teisipäev”, kus 1. klasside õpilaste õpetamise võtsid üheks päevaks enda peale juhtkonna liikmed kui nende klassiõpetajad olid koolitusel. 

2021

2021 oli Viimsi vallas haridusaasta.

Jätkusid distantsõppe ajal hoo sisse saanud projektipäevad. Toimus vaimse tervise teemaline projektipäev.

Paljud traditsioonilised kooli üritused ebastabiilse pandeemia olukorra tõttu kas ei toimunud või toimusid klassipõhiselt või läbi veebi.

Algas Viimsi Kooli arendustegevus, kolm töörühma hakkasid arendama ideid, kuhu Viimsi Kool võiks tulevikus edasi minna. Arutleti õppesuundade, füüsilise keskkonna ja muukeelsete õpilaste üle. Arendustegevus jätkus terve aasta vältel.

No photo description available.

Harjumaade kõnevõistlus toimus seekord teisiti – kõnesid vaatas iga klass oma klassiruumist, võistlejad olid aga omaette ruumis ning rääkisid kaamerale, žüriile ja kaasvõistlejatele.

May be an image of one or more people and indoor

Kevadine spordipäev toimus üle pika aja taas staadiumil ning õpilased võistlesid mitmetel eri aladel.

Aasta lõpus läks teele põhikooli 3. lend.

Augustis toimus õppedirektori Evelin Õunapi eestvedamisel 1. klassi vanematele mitmekülgne infopäev.

Ka õpetajate päeva tähistati teisiti, toimus Rooside sõda:

Detsembris saime rõõmustava teate, et kaasava eelarve hääletusele esitatud idee “Haabneeme sanglepiku ja Viimsi Kooli madalseiklusrajad” saavutas võidu! Sellega ootas ees Viimsi Kooli suvel madalseikluspargi rajamine.

Traditsioonilised jõuluüritused nagu Playbox ja jõululaat jäid taas ära või toimusid virtuaalselt.

2022

Aasta alguses pandeemia olukord tasapisi leevenes ning rutiinseks olid saanud skriiningud ning õpilaste enda tehtud kiirtestid.

Toimus KiVa plakatite konkurss ja näitus, kuhu laekus palju imelisi töid, mis jäid koolimaja kaunistama ka edaspidi:

No photo description available.

Pandeemia ajal suletud puhkenurk sai taas uue näo.

Kevadel võtsime kooli vastu põgenikena saabunud Ukraina õpilasi, kes liitusid olemasolevate klassidega ning osa tunde veetsid ka omaette grupis. Õpilasi hakkas juhendama Viktoria Melnyk.

Õpetaja Marie Kõiver oli kooliaasta algusest kasutanud ajaloo õpetamiseks ja tundide rikastamiseks põnevaid aktiivmeetodeid nagu rollimäng ja pehmikmõõkadega võitlus. Kevadel käis külas Tarvastu kooli rollimängurite seltskond ning ühiselt mängiti viikingite teemaline seiklusmäng.

Aprillis liitusime mitmekesisuse kokkuleppega. Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte või organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, klientide kui koostööpartnerite seas.

Peeter Sipelgas

Kevadel toimus üle kahe aasta taas kevadkontsert kontaktselt ning ärajäänud jõululaatade asemel tehti heategevuslik kevadlaat. Kevadlaadal osalesid algklasside õpilased ning õpilasesindus ja koguti raha Ukraina õpilaste toetuseks. Kokku koguti üle 1300€.

Kevadel saatsime teele põhikooli 4. lennu:

May be an image of 5 people, people standing and outdoors

Koolikalender

Meie koostööpartnerid