2017-2019


2017 
aasta septembris  alustasime  uue koolijuhiga, kelleks sai Ene Koitla.

Kohe alustati uue hindamissüsteemi rakendamisega, et hindamisskaala oleks laiem, õpilaste jaoks arusaadavam edasiminek ja areng ning sisaldaks vaid ühte mitterahuldavat hinnet. Aprillis läbiviidud tagasisideküsitluse kokkuvõtete tulemusena sai väita, et vastanutest valdav enamus oli muudatusega rahul ja harjunud.

Selle pildi alt-atribuut on tühi
Joonise autor Vilve Roosioks

Rakendus I kooliastme projekt “Õppija arengut toetav õpetaja”, mille  eesmärk oli õppija arengut toetava hindamiskultuuri ja süsteemi loomine ning rakendamine. Teiste kogemustest õppimiseks toimusid projektis osalevatele õpetajateletöövarjupäevad Eestis ning Soomes, Helsingi koolides. Täienes I kooliastme sõnalise tagasiside kogumik ja loodi omanäoline õpilaspäevik, kus õpilasel oli võimalik eesmärgistamist, eneseregulatsiooni märkida ning jälgida.

Viimase viie aasta jooksul on põhikooli lõpueksamite tulemused olnud kõrgemad vabariigi ja Harjumaa keskmistest.

Huvikool Collegium Eruditionis, kuhu alla on koondunud nii loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia kui ka üldkultuurilised huvialaringid oma tegemistes sammu edasi: huvitegevuselt huviharidusele ja kõik huvikooli 22 õppekava on EHISes registreeritud.

Kevadel ostsime HITSA Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmi kaasrahastamisel kõikidest kabinettidesse ja klassidesse õpetajate töökohale uues 24“kuvarid. Sama projekti raames hankisime 20 uut sülearvutit ja laadimiskäru, mida kasutatakse pidevalt.

„Eksperiment“ osales  festivalil InterTWINed Cottbusis.
Viimsi Kooli positiivseks märgiks olid kindlasti need inimesed, kes selles koolis aastaid töötasid. Et õpetajate tuumik on olnud niivõrd tugev ja olnud selle kooli küljes kinni, siis see on aidanud ka selle kooli identiteedi kujunemisele kaasa, hoolimata, et kool kasvas nii kiiresti suureks ja selle pealispinnas on kogu aeg olnud sellist sisse –välja liikumist. Aga meil on ja olid õpetajad, kes on ajanud selle juurestiku natukene sügavamale. Osad nendest lahkusid meie koolide lahutamisel.

Selle pildi alt-atribuut on tühi

Üks nendest on Kirsi Rannaste, kes emakeele õpetajana seisis alati hea selle eest, et kooli juubeliteks oleksid olemas Almanahhid, kus sees õpilaste tööd. Viimaseks raamatuks sai „Su üle uhke olen….37 aastat Viimsi Keskkooli, kus sees õpetajate meenutused, õpilaste mõtted, kooli kõik lennud, medalistid ja auraamatusse kantud õpilaste nimed.

Selle pildi alt-atribuut on tühi
Õppeaasta lõpus toimus taas õpetajate meeleolukas väljasõit Viinistule.

2018.  Planeeriti KiVa ja T.O.R.E programmiga enam ülekoolilisi ennetavaid ja toetavaid üritusi. Koostöös toimusid tunnetekuu, sõbrakuu. Samuti loengud lapsevanematele kübarkiusamise, ravimite kasutamise ja väärkasutamise ennetamisest ja mõjust.

Võõrkeeleõppe täiendavaks tõhustamiseks lepiti kokku, et 2. klassides moodustatakse inglise keeles

Esietendus Viimsi Kooliteatri kunagine menulavastus „Valge tee kutse“, mis kõneles Eesti ühe armastatuima helilooja Raimond Valgre elu- ja loometeest. Etenduses osales ligi 100 lauljat-tantsijat-pillimängijat ning see on Viimsi Kooliteatri ja Viimsi Muusikakooli kingitus Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks. Kokku anti 6 etendust ja projekti tunnustati  Viimsi Vallavalitsuse tänukirjaga Eesti vabariigi 100.aastapäevale pühendatud etenduse eest ning Viimsi valla aasta 2018 kultuuriprojekti aastapreemiaga. Etenduse projektijuhtideks olid Merike Hindreus ( kunstnik) ja kooli peaadministraator Margit Võsu, kelle head tahet on tunda saanud paljude etenduste publik.

Selle pildi alt-atribuut on tühi

Märtsis toimusid Tallinnas Taliujumise Maailmameistrivõistlused. Väga edukalt võistlesid mitmed Viimsi Kooli õpilased. Kokku võideti 4 kuld-, 2 hõbe- ja 6 pronksmedalit. Lisaks 4, 5, ja 6. kohad. Õpilaste treener Bruno Nopponen võitis kolm kulda, viis hõbedat ja kaks pronksi ning tegi kaks maailmarekordit 100m ja 200m rinnuliujumises. Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlustelt kergejõustikus võitsid meie noored sportlased 10 medalit! 

Näitertupp „ Eksperiment“ osales taas välisfestivalil, seekord Festival of Children`s Theatre Lingenis, kus seekord valiti 18 lavastust 81-st, mis üle maailma kandideerisid. Enne veel aga toodi koju gümnaasiumiastme Grand Prix Harjumaa festivalilt.

Aprill oli Viimsi koolis taas väga sisukas tervisekuu, mille raames korraldati erinevaid terviseteadlikkust toetavaid üritusi. Tervisekuu raames tutvustatakse põnevaid spordialasid, erialaspetsialistid viivad läbi loenguid, saab osaleda töötubades, avatakse õpilase praktilise tööna valminud siseliikumisrada, saab tantsuvahetundides tantsida rohkem kui kaks korda nädalas. Tervisenõukogu juhtis loodusainete õpetaja Ivi Rammul, kes tegi seda kogu südamest. Nüüd on kohustused üle võtnud tööõpetuse õpetaja Marja Mõistlik ning temal juba ettevõtlikkusest puudu ei tule.

Oma 10 sünnipäeva tähistas noorte moesündmus „MoeAken“

Kevad aga kujunes meie koolile kurvaks. Taas tuli lahku minna. Kuigi suu naeris, siis süda nuttis. Maha sai peetud viimane keska pidu, kus koos lustisid nii õpilased, kui ka õpetajad.

Selle pildi alt-atribuut on tühi
Selle pildi alt-atribuut on tühi

Laval meie kooli vilistlased- superstaarid

Selle pildi alt-atribuut on tühi


1. sept. muutus meie kool üle pikkade aastate taas põhikooliks. Kooli asus juhtima Aime Niidas.

Säilisid vanad traditsioonid , kuid muudatusi tuli teha omajagu. Kooli loovad inimesed, nemad annavad sellele sisu ja vormi, kuid koolist lahkusid uude gümnaasiumisse paljud meie väga head õpetajad. Nende hulgas huvijuht Merike Hindreus, kes oma tohutu positiivsuse ja teha tahtmisega pakkus üle 10 aasta koolile väga ilusaid elamusi korraldades toredaid üritusi või luues ilusaid lavakujundusi ning kaunistades erinevateks tähtpäevadeks  kogu koolimaja.

Selle pildi alt-atribuut on tühi
Merike Hindreus ja Merike Ennomäe.

Kauaaegsetest õpetajatest töötavad tänaseni meie koolis edasi logopeed Merike Ennomäe ja seda juba 32 aastat. Lisaks oma igapäeva tööle on ta olnud 25 aastat Viimsi Kooliteatris etenduse juht ning tänu temale loodi ka õpetajate segarahvatantsu rühm.

Selle pildi alt-atribuut on tühi

Suurepärane geograafiaõpetaja Kersti Ojassalu, kokku 35 aastat, kellel oma põhitöö kõrvalt jätkub jõudu korraldada maakondlikke ja ka vabariiklike olümpiaade. Tema eestvedamisel liitus meie kool sel aastal Rohelise Kooli programmiga.

Selle pildi alt-atribuut on tühi

Maido Saar on Viimsi Koolis kokku töötanud üle 30 aasta ning tänu temale on Viimsi Kooli erinevatel üritustel ja etendustel saanud publik nautida suurepäraseid tantsunumbreid.

Selle pildi alt-atribuut on tühi

Muusikaõpetaja Andrus Kalvet on samuti meie koolis töötanud 32  aastat ja on nende pikkade aastate vältel juhendanud mitmeid erinevaid kooli laulukoore. Küll laste- ja poistekoore , kuid „Noortekoorist“ kujunes  kooli esinduskoor, kes käis kooli esindamas paljudes välisriikides korraldatud konkurssidel, kus tuldi tagasi auhinnaliste kohtadega. Koorid on osa võtnud pea kõigist laulupidudest ja esinenud nii kooli, valla ja paljudel teistel üritustel. 2018 aasta sügisel loodi Andrus ja Virve Kalveti poolt „Viimsi Kooli Vilistlaskoor“.Pilt

Selle pildi alt-atribuut on tühi

 Pikki aastaid meie kooli koore juhendanud Rines Takel, Kätlin Puhmaste ja Mari- Liis Rahumets, ning alati on käsikäes laudud laulukaare all.

Tantsurühmsid on aastaid juhendanud Agne Kurrikoff- Herman ja Maido Saar.

Selle pildi alt-atribuut on tühi

Kõiki erinevaid kollektiive kokku sidunud kooli tänane huvijuht Külli Talmar-Kuiv on 26 aastat hoolitsenud selle eest, et Viimsi Kooli laval on etendatud erinevaid Kooliteatri etendusi, aktusi, kontserte ja kõikvõimalikke muid etteasteid.

Selle pildi alt-atribuut on tühi

Kõikide suurte ja väikeste ettevõtmiste juures, mis Viimsi Koolis toimunud, on üle 10 aasta abiks olnud kooli suurepärane helitehnik Lauri Pihlak.

Selle pildi alt-atribuut on tühi

Koolis pikki aastaid kooliõe ametit pidanud Reet Rannu on iga päev olnud olemas meie kõikide jaoks. Samuti sotsiaalpedagoog Eve Ott, kes on lahendanud tuhandeid erimeelsusi ja hoidnud sellega ära palju pahandusi.

Kooli sekretäri tööd teinud Hilja Hallastes on tänaseks ära õppinud õpetaja ameti

Selle pildi alt-atribuut on tühi

ja tema asemel juhatab kantseleid Sigrid Üksi, kelleta on koolielu raske ette kujutada.

Selle pildi alt-atribuut on tühi

Tänaseks on Viimsi Koolist saanud kogukonnakool oma kindla positsiooniga Harjumaal, eristudes innovaatilise koolina, olles sarnastest koolidest sammukese arengus ees.

Soovime oma koolile palju õnne 153 sünnipäevaks! (Aasta 2019 oktoobris)

Koolikalender

Meie koostööpartnerid