2013-2014

2013. aasta 1. septembril avati uus õppehoone – Randvere Kool.

Kohe esimesel koolipäeval kõlas muusikaõpetaja Kerlin Takki poolt loodud Randvere kooli laul. Kõik aktusel osalejad said sõnad ja võisid seda kaasa laulda. Viimsi Kool töötas nüüd kolmes majas ja igas neist korraldati nii klassi-, kooli, spordi- kui ka pereüritusi. Kahe maja vahele rajati taas optiline andmesidekaabel. Kõik kolm õppehoonet olid ühtses sisevõrgus.

Eelneva õppeaasta lõpus rahastuse saanud kolme rahvusvahelise projekti tegevused algasid kõik sügisel 2013.

I ja II kooliastme projekti „Be active. Stay healthy!“ eesmärgiks oli tõsta teadlikkust laste ja noorte heaolust ning tervislikust eluviisist koolis. Projekti fookuses on vahetundide sisustamine. Toimusid aktiivsed vahetunnid ja pandi alus iganädalasele tantsuvahetunnile, mis toimuvad tänaseni.

III kooliastme projekt „TreasureBooks“ eesmärkiks sai tõsta lugemise ja kirjutamise populaarsust põhikooli õpilaste hulgas, kasutades erinevaid (IKT) vahendeid.Gümnaasiumiastme  „ESTIC – Sustainable School Policy“ projekti keskmes oli aga  keskkond ja jätkusuutlik areng.

ÜRO simulatsioon

Detsembris toimus heategevuslik jõululaat MTÜ Viimsi Invaühingu laste toetuseks nüüd juba Viimsi Kooli kolmes õppehoones. Viimsi Kooli algklassilaste jõululaat oli muutunud juba ammu toredaks traditsiooniks, mida ootasid nii väikesed müüjad ise kui ka kõik ostjad, kes sel päeval kodustest hõrgutistest oma kõhu täis said. Osta võis kõikvõimalikku isemeisterdatud kraami: vahvaid ja armsaid käsitööesemeid, küpsetisi ning põnevaid meisterdusi.  Laadal koguti sel aastal kokku 4158 eurot, mis oli kõigi aegade suurim toetussumma. Tšekk MTÜ Viimsi Invaühingu laste toetuseks kogutud rahasummaga anti pidulikult üle 7. detsembril toimunud Viimsi Heategevusballil.

Jätkusid kogemuste kojad ja käigus olevad rahvusvahelised projektid. Tavapärase õppetöö kõrval pöörati jätkuvalt tähelepanu õpilasteaduse arendamisele ja tegutseti mitmes suunas, et õpilastel oleks võimalik oma huvidele vastavalt osaleda erinevatel olümpiaadidel, konkurssidel, aine- ja õpilasvõistlustel, kursustel, teaduspäevadel, projektides ja teadmispõhistes ringitegevustes. Õpilasesindus tõi esmakordselt lavale uue ürituse „Vabalava“, mis tõi publiku saali paljudeks aastateks. Viimsi Koolis toimus ka Harjumaa kooliteatrite festival, mis lõppes Viimsi Koolile taas üliedukalt. Sel ajal tegutsesid meie koolis lisaks „Eksperimendile“ ka näitetrupp K.O.K.K. ning algkooli näitering. Kooliteater elas oma ilusat elu ja noored tõid tohutu tahtmise ja hooga lavale noortemuusikali „Grease“.

Lavastajana proovis kätt Harri Ausmaa, samuti oli noorte endi poolt loodud lavakujundus ning õpetaja Kairy Nahkur pani noored ülistiilselt riidesse. Etenduse eest saadi Viimsi Kooli auhind „Aasta tegu 2013“.

„Eksperiment“ võttis osa festivalist „Connections“ Milaanos. 

Au ja kuulsust jagus veelgi, sest  Harju maavalitsus tunnustas teadmiskeskus Collegium Eruditionis tegevust noorsootöö valdkonnas laureaadi tiitliga „Aasta tegu 2013“ ja ka HTM ja Eesti Noorsootöö Keskus tunnustasid teadmiskeskuse tegevust noorsootöö valdkonnas aunimetusega „Aasta tegu 2013“, ühtlasi oldi koolinoortest moodustatud komisjoni lemmik.

Edukate õpilaste vastuvõtt Viimsi mõisas. Vallavanem Aldo Oravas, koolijuht Karmen Paul, teadmiskeskuse juht Peeter Sipelgas.

2014. aasta 1. septembril alustasid  kõik kolm hoonet eraldi koolidena. Karulaugu õppehoones Haabneeme Kool ja Randvere õppehoones Randvere Kool. Viimsi Keskkoolis alustas õppeaastat 1356 õpilast.

Suure kooli ümberstruktureerimisega kaasnesid kooliastme meeskondade loomine, mis tegi head tööd kooli arendamisel. Kooliastmete juhtideks Merle Sepp, Mart Felding, Alge Ilosaar, Mare Räis ja temale järgnes Ingrid Hermet. Rakendus uus juhtimisstruktuur, kus endise õppedirektori, õppetoolide juhatajate ja osaliselt arendusdirektori töövaldkonnad ja -ülesanded jagati ära kooliastme õppejuhtide vahel. Muutuse olulisemaks põhjuseks oli juhtimistasandil sisulise töö tõhustamine õpilaste ja õpetajate hulga suurenemise tingimustes. Määrav roll õppija arengut toetava õpikeskkonna kujundamisel ja heade võtmepädevuste arendamisel on õpetajal ja koolijuhil. Juhtimisstruktuuri muutus oli esimene samm sellise keskkonna loomiseks. Toimusid juhtimise meistriklassi seminarid kvaliteedi tõstmiseks ja juhtimisstruktuuri toetamiseks.

Alustas rahvusvaheline  projekt õppe- ja kasvatustöö toetamiseks I ja II kooliastmele „Be active. Stay healthy!“ Projekti eesmärgiks oli tõsta teadlikkust laste ja noorte heaolust ning tervislikust eluviisist koolis. Projekti fookuses on vahetundide sisustamine. Projekti 1. aastal toimusid rahvusvahelised kohtumised oktoobris Eestis ja aprillis Soomes.

Töötati välja tööriist nimega „Mõttesein“, mida kasutatakse nii õpilaste kui õpetajate omavahelistes aruteludes. Koos õpilaste ja lapsevanematega koostati mängude raamatud „Vahetunnimängud koolimajas“ ja „Vahetunnimängud kooliõues“. Loodi „tööriistakast“ vahetunnimängude jaoks, kus on sees pallid, hüppenöörid, kriidid, kummikeks, oakotid.

Koolitati 3., 4. ja 5. klasside õpilastest mängujuhte, kelle eestvedamisel toimusid erinevad mängud.

Toimusid aktiivsed vahetunnid ja pandi alus igakolmapäevasele tantsuvahetunnile. Koridoridesse paigaldati keksu ja twisteri mängimise alad. Projekti kodulehekülg beactive2013.weebly.com

Projekti 2.aastal soetati kooli A-korpuse siseõuele jalgpalliväravad ning pallid, mis on õpilasi rohkem õue mängima kutsunud, valmisid värvitud mängualad, kus viiakse läbi õuetunde ja vahetunde. A-korpuses viidi läbi  aktiivseid vahetunde 3.- 5. klassi mängujuhtide eestvedamisel, samuti toimus siseõues sopsuturniir. 1.klassidele kingiti kooliaasta avaaktusel mänguvahendite kast.

III kooliastme rahvusvaheline projekt „TreasureBooks“, mille eesmärk oli tõsta lugemise ja kirjutamise populaarsust põhikooli õpilaste hulgas, kasutades erinevaid (IKT) vahendeid. Projekti kodulehekülg treasurebooks2013.wordpress.com 1. projektiaastal toimus top 10 raamatute uuring 7.-9 . klasside õpilaste hulgas. Kolm kõige populaarsemat raamatut „Näljamängud“, „Rehepapp“, „Kuidas elad, Ann?“

Rahvusvaheline kohtumine toimus Eestis 29. jaanuar – 2. veebruar 2014, kus koostati topp 10 raamatutest e-raamatud. Samuti toimus moderniseeritud juttude Eesti voor, kus valiti välja 5 parimat tööd Taani õppereisi jaoks. Rahvusvaheline kohtumine Taanis 2. – 6. aprill 2014, kus toimus moderniseeritud jutustuste näitus. Eesti õpilaste tööd osutusid mitmes kategoorias külastajate lemmikuteks.

Eelmisel õppeaastal vanematekogus läbiviidud mõttetalgutel tekkis mõte klasside vahelisest mitmevõistlusest, et niivõrd paljude paralleelidega klasse omavahel lähendada ning võimaldada õpilastel üksteist paremini tundma õppida. Klassid võtsid omavahel mõõtu erinevatel aladel nt isetegevus, matemaatika, mälumäng, maastikumäng jne. 5. klasside mitmevõistlus Aasta Tegu” 2014 laureaat. Viimsi valla 95. sünnipäeva tähistati Viimsi jooksu ja heategevusliku kontsertõhtuga.

Aasta Õpetaja auhinnagalal “Eestimaa õpib ja tänab” kuulutati Aasta haridusteoks Viimsi Keskkooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis. Teadmiskeskus Collegium Eruditionis oli üks teadus- ja tehnoloogiapakti algataja. Samuti oli teadmiskeksus teadus- ja tehnoloogiapakti nõukoja liige.

Harjumaa Aasta Õpetaja valimisel sai teiste seas Harjumaa Aasta Õpetajaks Viimsi Kooli inglise keele õpetaja Merike Kaus. Sel aastal valiti esimest korda Harjumaa Aasta haridusjuht. Viimsi Kool esitas Harjumaa aasta haridusjuhi nominendiks Hille Eek’i.

Osalesime oma hiigel kooliga XXVI laulu- ja XIX tantsupeol. Kokku 248 lauljat ja tantsijat kümnest kollektiivist.

Viimsi Kooli näitetrupid särasid taas harjumaa teatrifestivalil. Aprillis toimus aga Viimsi Koolis kooliteatrite gümnaasiumitruppide riigifestival „Kooliteater 2014 Viimsi“. Osalejaid oli kokku 190 noort 17 trupist. Koolikalender

Meie koostööpartnerid