2010-2012

2010. aastal toimus Harjumaa I õpilaskonverents, millest võtsid osa 5 kooli õpilased. Eesmärgiks oli julgustada noori tegelema teaduse ja uurimistööga. Sama aasta kevadel olid Viimsi Koolis toimuvale õpilasfoorumile teemal „Turvalisuse turve“ oodatud 3. aktiivset õpilast igast Harjumaa keskkoolist.

Kogemuste Koda  oli endiselt Viimsi Kooli ainulaadne sisekoolitusvorm, mille eesmärk oli anda õpetajatele võimalus panna ennast proovile täiskasvanute koolitajana ja jagada kolleegidega positiivseid kogemusi 2009/2010. õppeaastal toimus kokku 19 Kogemuste Koda. Loodi neli 4- või 6-liikmelist professionaalset õpikogukonda kujundava hindamise meetodite katsetamiseks, rakendamiseks ja juurutamiseks. Käivitus Nordplus Juunior rahvusvaheline projekt. Sõlmiti koostöölepingud Sisekaitseakadeemia ja Eesti Maaülikooliga. Osaleti edukalt ka Tiigrihüppe Sihtasutuse projektis „Innovaatiline Kool 2010“.

Jõgeval toimusid igal aastal Betti Alverile pühendatud luulepäevad Tuulelapsed, kus igal aastal anti ette teema või kindlad autorid, kelle luulest tuleb kuni 15-minutiline lavastus kokku seada. Aastal 2010 oli teemaks vene lasteluule ja nii sündis „ Eksperimendi“ põhikoolitrupi esimene luulelavastus K. Tšukovski “Pese-ennast-sa” ainetel. Sellest aastast alates kuni tänaseni pole meil ükski Tuulelaste festival Jõgeval vahele jäänud. Auhindu on jagatud nii näitlejatele kui ka lavastustele ja suisa nii hästi, et kümnest lavastusest 9 korral on koju toodud laureaaditiitel ja ühel korral eripreemia. Lisaks osalesid nad igal järgmisel aastal Harjumaa kooliteatrite festivalil, kus preemiaid jagus igas valdkonnas, samuti ka Vabariiklikel festivalidel.

Eksperiment

Külli Täht on korduvalt valitud nii maakondlikel kui vabariiklikel festivalidel parimaks juhendajaks.
Kuusankoski Lukio külastas sel aastal meie kooli ja omavaheliste sportmängude eesmärgiks oli koolidevaheliste sõprussidemete tugevdamine. Seekordne kohtumine oli arvult kuues. Külalised võitsid kohtumise ülekaalukalt ning sel korral kuulus rändkarikas neile.

Iga aastasest kooli lauluvõistlusest võttis alati osa palju laululapsi.

Sissi Nylia Benita

Õppeaasta lõpus läksid korraga pensionile  Viimsi kooli raudvara, ajalooõpetaja Tiiu Harvo, kes töötas meie koolis alates 1963. aastast,  inglise keele õpetajad Laura Kaare ja Jolanthe Kudeviita ning matemaatika õpetaja Hiie-Tuuli Alas.

Jolanthe Kudeviita ja Laura Kaare.

Need õpetajad olid sõna otseses mõttes kulda väärt ja igati loomulik, et me nad Viimsi Kooli ajalukku kirjutame.  

Kooliaasta lõppes pikki aastaid traditsiooniks olnud õpetajate ühise piknikuga. Seekord peeti seda Lubja mäel majaka all.

2011. aasta kuulutati teadusaastaks ja Viimsi Kooli teadusaasta start anti üle- euroopalise teadlaste öö raames korraldatud üritusega „Teadlaste öö Viimsi Koolis“, kus teadushimulised noored koos vanematega said osaleda 10 erinevas teadustoas, mida juhendasid oma ala spetsialistid Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Sisekaitseakadeemiast, Eesti Maaülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

Teadlaste öö avamine. Grete Jürgenson ja Martin Siiman.

Sama üritust korraldati edasi ka järgmistel aastatel. Teadusaasta raames aga järgnes ridamisi üritusi erinevas vanuses õpilastele.

Teadlaste öö õpituba

Möödus ka 30 aastat keskkoolihariduse andmisest Viimsi vallas ja ilmus raamat „See hetk on nõnda tähtis minule“.

Kogumiku eestvedajaks oli Leelo Tiisvelt. Pealkirjaks sai rida meie kooli hümnist ja loomulikult sisaldab see fakte, meenutusi ja õpilastöid 30 aasta keskkoolihariduse andmise ajaloost Viimsi vallas. Tänaseks on see saanud meie koolile hindamatuks ajalooallikaks. Koostajad olid Kirsi Rannaste, Sirje Toomla, Hilja Hallaste, Vilve Roosioks ja Kadri Kastehein.

Toimus õpilaste visioonikonverents

Koolijuubelit tähistati suurte kontsert aktustega aatriumis, kuhu korraga mahtus 600 osavõtjat. Kontserdil kõlasid ka muusikaõpetaja Mari- Liis Rahumetsa poolt kirjutatud 4 laulu. Neid esitas Viimsi Kooli ühendkoor Andrus Kalveti juhatamisel.  Kõik lood kanti ette koos Viimsi Muusikakooli orkestriga , dirigendiks Ott Kask.

Kontserti juhtisid Liis Rebane ja Oliver Orumets.

Spordipäevad peeti Pirita velodroomil ja metsajooksu tehti Pirita terviserajal, sest Viimsil puudus staadion ja ka koolitagune terviserada, mis nüüdseks ometi olemas on. Võimlas mängiti klasside vahel saalihokit ja rahvastepalli. Võimlemisvõistlus „Miss Graatsia“ oli ülimalt populaarne, seda trügisid saali vaatama kõik, kes sinna mahtusid.

Õpilasesindus valis endale uue presidendi.

Lisaks peeti veel jäätise -ja disainitöötubasid, sportlikke perepäevi ja palju teisi üritusi, mille eestvedajaks oli pikki aastaid Viimsi Koolis huvijuhina töötanud Merike Hindreus.

Õpetajate jõulupidu ja tänuüritus peeti Lillepaviljonis.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid