2007

2007.

1. september 2007

Kohe aasta alguses  toimus Viimsi Kooli sügisene Suur Koolilaat, mis koosnes info- ja sügislaadast. Infolaadal osalenud huviringid, klubid ja trennid jagasid huvilistele informatsiooni. Sügislaadal oli võimalik kaubelda koolitööga seotud vahenditega. Samal õppeaastal sai taas kokku raadiohuviliste noorte meeskond. Vahetundidel sai ka kooliraadiot kuulata, kuid tehnilised tingimused ning halb helikvaliteet sundisid tegijaid ajapikku ettevõtmisest loobuma.

Kuna õppeaastat alustas meie koolis üheksa klassitäit 1. klassi lapsi, tuli 1. septembri ja kooliaasta lõpuaktuseid hakata tegema 4 või 5 korda. Imetoredaks kollektiiviks sai 1. klasside koor, kus korraga laulsid kõik lapsed. Eriti toredateks sündmusteks kujunesid 12. ja 9. kl lõpukellad, kus kõik 1. klasside lapsed koos esineda said. 12. klassi lõpetajad pidasid õhtul oma lõpupidu, mis kandis „Lõpukellaballi“ nime. Koolipere kasvades kasvas ka edukate õpilaste arv ja tänu Peeter Sipelga aktiivsele tegutsemisele tuli nii võimalusi kui ka Viimsi Kooli esindavaid õpilasi üha juurde.

Samal õppeaastal toimus meie koolis Harjumaa õpetajate konverents, mis keskendus õpetaja rollile väärtuste loomisel, hoidmisel ning väärtushinnangute kujundamisel. Väga paljud Viimsi Kooli õpetajad said sellelt konverentsilt hindamatu kogemuse oma kolleegide ees esinemiseks. Kujundava hindamise õppimine kuueliikmelistes professionaalsetes õpikogukondades andis paljudele õpetajatele julguse jagada oma teadmisi ja kogemust kolleegidega teistest koolidest. REKK-i ja Viimsi kooli ühisprojektis osales ühtekokku 120 õpetajat 20 Eesti koolist ja neid gruppe juhendasid Viimsi kooli õpetajad.

Sel aastal hakati süstemaatiliselt tegelema ka õpilasteaduse väljaarendamisega, mille eesmärgiks on märgata andekat last, teda motiveerida ning aidata tal leida võimalusi teda huvitava ainevaldkonnaga tegelemiseks. Õpilaste arvu kasvades oli tekkinud reaalne vajadus ühtse süsteemi järele, mis haaraks võimekamaid õpilasi juba algkoolist. See oli kahtlemata uudne lähenemine andekate õpilastega tegelemisele Eesti üldharidusmaastikul.

Rahvusvahelises Comeniuse projektis osalesid lisaks Viimsi koolile veel kaks kooli: Ylivieska Lukio Soomest ja Mustafa Necib Alayeli Anadolu Lisesi Türgist. Alguse sai projekt S:M:I:L:E –Strong Motivation Improves Learning Environment ( Kõrge motivatsioon loob hea õpikeskkonna).

Samal õppeaastal sai alguse ka ettevalmistuslaager kümnendate klasside õpilastele, kes enne õppeaasta algust sõitsid Käsmu üksteisega paremini tuttavaks saama, mis aitas sisse elada uude eluetappi – keskkooli. Selline laager pakkus huvi ka Comeniuse projektimeeskondadele Soomes ja Türgis ning meie eeskuju järgisid ka Ylivieska lukio 1. kursuse gümnasistid, kes enne kooliaasta algust veedavad koos aega ettevalmistuslaagris.

Koolirahuprojektist väljakasvanud T.O.R.E. (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) alustas samuti 2007. aastal oma koolitustega, kus osalesid ka meie õpilased. TORE ringi koolitustel käsitletakse õpilastega igal nädalal inimeseks olemise olulisi teemasid (näiteks kuidas paremini kuulata, konflikte lahendada, teisi abistada, ennast hoida jne).

Samuti püüavad TORE-kad jõudumööda panustada positiivsema ja rahumeelsema koolikeskkonna loomisele ja hoidmisele, viies läbi väikesi ettevõtmisi teistele õpilastele ja õpetajatele ning püüdes külvata suurema sallivuse seemet. Tänaseks on T.O.R.E.-st saanud meie kooli üks osa. Uued stardigrupid on saanud koolituse 3 korral ja nemad omakorda on koolisiseselt välja õpetanud uusi tugiõpilasi peaaegu igal aastal. Aastate jooksul on vahetunud TORE ringi juhendajad (noortejuht Merit Eskel, koolipsühholoog Kadri Pohlak, sotsiaalpedagoog Krista Putrolainen ja koolipsühholoog Annaliis Tiidus). Hetkel on juhendajaks sotsiaalpedagoog Eve Ott.

Uues koolis said kohe maha peetud ka Viimsi Kooli aastapäevapidustused – peeti Viimsi Keskkooli 25. sünnipäeva. Juubelinädala jooksul toimus mitmeid erinevaid sündmusi: vilistlaste, õpetajate ja õpilaste korvpallivõistlus, lahtiste uste päev, kus huvilised said  osaleda kokku 13 erinevas töötoas.

Õppedirektor Hille Eek

Sisukate ettekannetega konverents Viimsi 140 aasta pikkusest haridusajaloost ja loomulikult juubelipidustuste kõrghetk ning kulminatsioon – suur galakontsert, kus astusid üles legendaarsed õpetajad, õpilased ja vilistlased: peaesinejaks Hanna-Liina Võsa, õhtujuhid Kadri Kasak ja Lauri Lagle. Koos orkestriga käis lavalt läbi üle 150 inimese. Kõlasid parimad hitid Kooliteatri erinevatest etendustest. Kevadel tuli Kooliteater rahva ette uue muusikalise komöödiaga „Džässis ainult tüdrukud“ ja tegi seda nii hästi, etHarju maakonna kooliteatrite festivalil omastati taas Grand Prix.

Edaspidi Kooliteater festivalidest enam eriti osa ei võtnud, sest meile heideti ette seda, et oleme liiga päristeatri moodi ja kaasa teevad õpetajad ning me ei mahu ajalimiiti jne. Eks tahtsid teisedki võitma hakata. Nii oligi, aga mitte kauaks, sest Viimsi Kooliteatri asemele astusid festivalidel üsna pea näitetrupid „Eksperiment“ juhendaja Külli Täht  ja K.O.K.K. juhendaja Eva Kalbus, kes sobitusid festivalitingimustega ning tegid õige pea omakorda „puhta töö“. Paralleelselt tegutsenud algklasside näiteringid (juhendajad Elle Toper, Eha Pajus, Age Toomsalu, Maido Saar, Maarika Koks) olid ja on tänaseni olnud festivalidel kõrgetel kohtadel.

Sama aasta detsembris nägi ilmavalgust Viimsi Kooli päris oma ajaleht „Tšilli“ . Esimesel aastal ilmus kokku kolm numbrit. Koolileht oli 16-leheküljeline täisvärvitrükis ajaleht kogutiraažiga 500 eksemplari.

Viimsi Heategevusball 2008

Detsembris anti uus avapauk Viimsi Kooli kunagise populaarse ballitraditsiooni elustamiseks, selle organiseerisid Viimsi Kool ja MTÜ Viimsi Invaühing. Samast ajast alates korraldab ka kooliraamatukogu personalile omanäolist jõulutervitust.

Sportlikus vaimus toimus teine sõpruskohtumine Soome Kuusankoski Lukios, kus mängiti saalihokit, golfi ja tutvuti Intercross-mängudega. Meie koolipoolne projektijuht oli kauaaegne poiste kehalise kasvatuse õpetaja Rein Ruus.

Eesti koolidevahelised sisekergejõustikuvõistlused toimusid Tallinna Spordihallis ja meie õpilasi treenis õpetaja Eha Rünne ning sealtki tuldi koju medalitega.

Tegevused jätkusid ka suvel, sest Viimsi Kooli ja MTÜ Viimsi Huvikeskuse koostööna esietendus Viimsi Vabaõhumuuseumis 19. juunil Viimsi Kooli õpetajate teatriprojekt „Ranna rahva lood ja laulud.“

Üsna pea muutus Viimsi Vabaõhumuuseumi nimi Viimsi Rannarahva muuseumiks.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid