1993-1995

Riho Uulmaa

1993. aastal asus kooli juhtima Riho Uulma, kes oli aastast 1981 töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Tema sõnade järgi oli tol ajal Viimsi kooli fenomeniks see, et Viimsis ei olnud võõraid inimesi. Kõik olid tuttavad. Hille Eek, kellel oli täita õppealajuhataja vastutusrikas ülesanne, oli direktor Uulma sõnul kõigile suureks toeks ja kindlaks seljataguseks. Kuna ka tema on poolsaare pealt pärit, siis tundis ta praktiliselt kõiki ja teadis, mida kelleltki oodata võis. Hille Eek alustas tööd õpetajana juba 1984. aastal ning aastatel 1993 – 2013 õppealajuhataja, hiljem õppedirektori ametis. Samal aastal alustas Leelo Tiisvelt tööd huvijuhina. Koolielu muutus mitmekesisemaks. Koolis töötasid psühholoog, logopeed ja kooliõde. Elavnes klassiväline tegevus. Õpilased olid konkurentsivõimelised sisseastumiseksamitel kõrgkoolidesse

 Tarmo Pihlak ja Kristjan Prikk 

 1994. aastal uue algatusena korraldatud lastevanemate, vilistlaste ja õpetajate ballist kasvas üllatuslikult välja uus traditsioon, mis igal aastal enne jõule vallarahva kihama pani. Kooli aastalõpuballid kandsid kogukonda ühendava ürituse mõõdu uhkelt välja. Õpetajad ja direktor olid täis tahtmist teha üllatavaid etteasteid.

Esimest korda tuli kooli näitering Harju maakonna kooliteatrite festivali võitjaks kooliteemalise näidendiga „Ainuraksed“. Selle etendusega osaleti ka Saaremaa teatripäevadel ja just sealt tuli idee, millest sai alguse Viimsi Kooliteater. Nii sai üheksakümnendatest muusikalide kümnend. Esimene projekt samal aastal  oli „Helisev muusika“ ja kandis nime „Ainult hulludele“.

Mida ebareaalsem plaan, seda rohkem tahet, pluss kuldne trio Talmar- Kalvet-Saar- nii sündiski Viimsi Kooliteater, mille elulugu muusikateatrina kestab tänaseni. Viimsi Kooliteater on andnud Eesti muusikateatritele ka ühe tõelise tähe Hanna-Liina Võsa näol. Samuti on seal kaasa löönud näitlejad Jüri Tiidus, Lauri Lagle, Liisa Linhein, Ingmar Jõela,  Grete Jürgenson, Margus Toomla, Liina Ariadne Pedanik ja paljud teised, kes meenutavad koolis teatritegemist alati suure rõõmuga. Arvatavasti sai just kooliteatrist alguse Viimsi koolile nii omane vahetu ja soe suhtlemine õpetajate ja õpilaste vahel.

1995. aastal toimus Viimsi keskkooli ajaloo kaheldamatult kõige suurejoonelisem rahvusvaheline õpetajate konverents „Better Teacher-Better School“, kus osalesid pea kõik sõpruskoolid Rootsist, Soomest, Norrast ja Lätist.

Õpetajad õpetajate päeval

Iga aastased jalgrattamatkad üle vabariigi muutusid õpilaste hulgas üha populaarsemaks.

Kooliteatri „Helisev muusika“ püsis endiselt laval ja kokku mängiti 13 etendust, mida peeti ka „Viimsi miniteatripäevade“ parimaks etenduseks.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid