Konkurss “Meie tuleviku mets”

25.10.2021

|Konkurss

19. korda toimuv RMK poolt korraldatud konkurss “Eesti koolilaste metsapostkaart” ootab taas Eesti koolide 1.-9. klasside õpilaste joonistatud postkaarte. Tänavuse konkursi teemaks on: “MEIE TULEVIKU METS”

Millised on metsad Sinu ümber kui oled juba suureks kasvanud, täiskasvanuks saanud?
Milline näeb üks metsaskäik välja 100 aasta pärast?
Kas külastajad lendavad rabametsade kohal „lendavate telkidega“, „õhujalgratastega“ või hoopis millegi muu abil? Või matkavad ikka endiselt mööda maad? Milline vaade võiks sealt ülevalt avaneda?
Kui suureks võivad olla kasvanud need säilikpuud ja elustikupuud, mis metsameeste poolt täna raielankidele kasvama jäetakse?
Kui suureks on kasvanud näiteks need 24 miljonit puud, mis sel aastal metsa uuendamiseks riigimetsa istutati? Kui kliima soojenemist jätkab, siis kas tuleviku metsas kasvab meil rohkem laialehiseid lehtpuid kui praegu?

Pane oma kujutlusvõime tööle ja joonista üks äge ja ilus postkaart sellest, milline võiks olla meie tuleviku mets!

Konkursi tingimused

  • Konkursil on oodatud osalema Eesti koolide 1.-9. klassi õpilased.
  • Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10×15 cm või 15×10 cm. Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass ning pealkiri.
  • Mõtle oma postkaardile pealkiri (teema „Meie tuleviku mets“)
  • Joonistusviis ning sobivad materjalid leia omal valikul. (Palume kasutada vaid värve ühel pildipinnal, mitmesugused taimekompositsioonid ei lähe hindamisele).
  • NB! Palun lisada kindlasti joonistamisel osalenud õpilaste arv ning ka kooli või õpetaja postiaadress! Loosime kõigi saadetud tööde autorite vahel välja ergutusauhindu!
  • Konkurss on avatud 13. oktoobrist 16. novembrini 2021.
  • Kõigi esitatud joonistuste hulgast valib žürii välja 100 postkaarti, mis seatakse 1. detsembriks 2021 üles rahvahääletuseks RMK kodulehele https://www.loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2021
  • Rahvahääletus toimub 1. detsembrist 15.detsembrini 2021.
  • 36 parimast joonistatud tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänuks kõikidele osavõtnud koolidele ja 36 väljavalitud töö autoritele. 24 parimat tööd valitakse välja rahvahääletusel ning neile lisandub 12 žürii poolt esile tõstetud tööd.
  • Esitatud tööd võivad leida kasutust konkursi korraldaja RMK poolt tulevikus loodavates materjalides.

Esita oma töö klassijuhatajale hiljemalt 14. novembriks.

Soovime kõigile lennukaid ideid!

Koolikalender

Meie koostööpartnerid