KIK projekt “Viimsi Kooli õpilased õpivad tundma ökoloogilist võrgustikku”

17.05.2023

|Projektid

Täna, 17. mail sai punkti Viimsi Kooli 2022/2023 õppeaasta Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projektis „Viimsi Kooli õpilased õpivad tundma ökoloogilist võrgustikku” osalemine.

Projekti üldeesmärk oli tõsta Viimsi Kooli õpilaste teadlikkust elukeskkonnast nende ümber, et mõista enda rolli ökoloogilise tasakaalu kujundamisel. Projekti jooksul käisid kõik klassiastmed vastavalt nende ainekavale õppekäigul, millele järgnes õpitut kokkuvõttev tegevus koolis.

1.klassidel käis külas Loodusmuuseum ning viis läbi klassidele programmi “Aastaring metsas”.
2.klassid osalesid Tallinna Botaanikaaias programmil “Puud ja põõsad pargis”
3. klassid käisid Keila-Joa pargis ja said osa programmist “Keila-Joa park väikesele loodusesõbrale”.
4. klassid osalesid Loodusmuuseumis ”Elu areng Maal” ja ”Mikroskoobitund. Erinevate rakkude vaatlemine” tundides.
5. klassid matkasid Pääsküla rabas – “Nutiseiklus Pääsküla rabas”.
6. klassid käisid Paljassaares ja läbisid programmi “Kes elab mere ääres?”.
7. klassid – Tallinna Loomaaed “Selgroogsed loomad”.
8. klassid – Tallinna Botaanikaaed “Loodusvööndid ja kliimavöötmed”.
9.klassid – Läänemaal Silma õpikoda “Haavatav Läänemeri”.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid