Inspiratsioonipäev

Eile, 28. novembril oli Viimsi Koolil juba traditsiooniks saanud projektipäev, mille eesmärk on autonoomsust hindava ja ennastjuhtiva õppija kujunemine. Suunata õppijaid infot otsima, tööd planeerima ja järeldusi tegema.

Kui õpilased lahendasid kodus aineüleseid ja üldpädevusi hõlmavaid õpiülesandeid, siis õpetajatele toimus õppekava arenduse teemaline inspiratsioonipäev. Nimelt 2024/2025 õppeaastast hakkab kehtima uus riiklik õppekava ning Haridus- ja Teadusministeeriumist käisid muudatusi tutvustamas üldhariduse valdkonna juht Annika Räim, üldhariduse valdkonna nõunik Merlin Linde ja üldhariduse valdkonna peaekspert Hele Liiv-Tellmann.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid