III kooliastme õpikute ja töövihikute laenutus

2023/24 õppeaasta õpikute ja töövihikute laenutamine III kooliastmele toimub järgnevalt:

R 25. august

9.00 – 10.30 7AB

10.30 – 12.00 7CD

13.00 – 14.00 7ES

E 28. august

9.00 – 10.30 8AB

10.30 – 12.00 8CD

13.00 – 14.00 8ERS

K 30. august

9.00 – 10.30 9AB

10.30 – 12.00 9CD

13.00 – 14.00 9EF

N 31. august

9.00 – 10.30 9GH

10.30 – 12.00 9RSXY

Õpilastele, kellel on tagastamata õpikuid või raamatuid, ei laenutata uusi õpikuid enne võlgnevuste likvideerimist. (Kooliraamatukogu_kasutamiseeskiri_2019.pdf (viimsi.edu.ee))

Koolikalender

Meie koostööpartnerid