Peetri Lasteaed-Põhikool

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Peetri Lasteaed-Põhikoolis 2021/2022 õppeaastal

Teadusring “Taibu”

Programmeerimisring “Püüton”

Teadusring “Taibu”

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Salakiri – kuidas on see võimalik?
Kas on võimalik vee peal käia?
Kuidas on võimalik ehitada tuld purskavat vulkaani?
Kuidas saada terve muna pudelisse?
Tuli sinu käes – on see võimalik?
Kuidas teha ehtsat rahapesu?
Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele hakkame vastust otsima teadusringis “Taibu”. Noorematel õpilastel raugematu uudishimu. Küsimused miks ja kuidas tulevad iseenesest. Et hoida alles seda tungi teada saada, soovi ise teha ja huvi loodusteaduste vastu, siis selleks ongi õige koht teadusring “Taibu”.

Keda ootame osalema?
Algastme (2.-5. kl) teadmishimulisi õpilasi.

Õppekava maht
45 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kahes grupis üle nädala.
1. grupp kell 14.30 – 15.15
2. grupp kell 15.30 – 16.15

Kus toimub?
Peetri Lasteaed-Põhikooli loodusainete klassis

Õppemaks
Teadusringi “Taibu” kuutasu 8 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE612200221064825217 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
algajad kell 14.30-15.15: http://www.eformular.com/sipelgas/taibupeetrisalg1.html

jätkajad kell 14.30-15.15: http://www.eformular.com/sipelgas/taibupeetrisjatk1.html

algajad kell 15.30-16.15: http://www.eformular.com/sipelgas/taibupeetrisalg2.html

jätkajad kell 15.30-16.15: http://www.eformular.com/sipelgas/taibupeetrisjatk2.html

Ringi juhendajad
: Andea Schmied ja Peeter Sipelgas
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Programmeerimisring “Püüton”

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Programmeerimisringis “Püüton” omandatakse algteadmised programmeerimisest Pythoni keele näitel. Ring õpetab loogilist mõtlemist, järelduste tegemist, eri lahenduste otsimist ning programmeerimiskeelte üldist struktuuri. Õppides tundma Pythonit, on hiljem lihtsam selgeks õppida ka teisi programmeerimiskeeli. Infotehnoloogia on väga laialdaselt kasutatav ja veel praegugi kiirelt arenev tegevusala, kus jagub palju erinevaid väljakutseid igas vanuses huvilistele.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (4.-9. kl) infotehnoloogiahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kell 15.15 – 16.00.

Kus toimub?
Peetri Lasteaed-Põhikoolis klassiruumis A305.

Õppemaks
Programmeerimisringi “Püüton” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825369 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/pyytonpeetri.html

Juhendaja:
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid