Merivälja kool

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Merivälja Koolis 2021/2022 õppeaastal

Teadusring Taibu

Rebase Ruudi loodusring

Teadusring “Taibu”

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Keemiline kameeleon?
Põlemine vedeliku sees?
Süütamine klaaspulgaga?
Kuidas ehitada tuld purskavat vulkaani?
Põlemine vedeliku sees?
Millega peseb elevant hambaid?
Kas on võimalik teha looduslikku plastiliini?

Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele hakkame vastust otsima teadusringis “Taibu”.
Noorematel õpilastel raugematu uudishimu. Küsimused miks ja kuidas tulevad iseenesest. Et hoida alles seda tungi teada saada, soovi ise teha ja huvi loodusteaduste vastu, siis selleks ongi õige koht teadusring “Taibu”.

Keda ootame osalema?
Algastme (2.-4. kl) teadmishimulisi õpilasi.

Õppekava maht
45 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 11.00-11.45 või 13.15-14.00

Kus toimub?
Merivälja Koolis

Palju maksab?
Teadusringi “Taibu” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE172200221064825136 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
kell 11.00 https://www.eformular.com/sipelgas/meritaibu31.html

kell 13.15 https://www.eformular.com/sipelgas/meritaibu32.html

Juhendaja: Kadri Saluri
e-post: kadrisaluri@gmail.com

Rebase Ruudi loodusring

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Rebase Ruudi loodusring on 1. klassi lastele, kes tahaksid läbi mängude, meisterdamiste ja lihtsamate katsete loodusega sõbraks saada ning leida vastuseid erinevatele looduses toimuvatele nähtustele. Kokkupuude loodusega aitab luua külluslikku teadmiste pagasit. Loodusringis leidub ohtralt materjali, mis seonduvad keeleõppe, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, kunsti ning liikumisega. Laps saab tegevuste ja mängu kaudu teadlikuks, kuidas asjad toimivad. Kui laps tunneb loodust hästi, tekib nende vahel sõprussuhe. Sõpru me tavaliselt hoiame. Kui laps õpib loodust hoidma, kasvab temast inimene, kes loodusele liiga ei tee. Looduskeskkond toetab lapse intellektuaalset ja emotsionaalset arengut loomulikul ja harmoonilisel viisil.

Keda ootame osalema?
Algastme (1. kl) loodushuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust

Kus toimub?
Merivälja Koolis 

Õppemaks
Rebase Ruudi loodusringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825327 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/ruudimerivalja.html

Juhendaja
: Liis Rostin
e-post: rebaseruudi@gmail.com

Koolikalender

Meie koostööpartnerid