Bioloogia õpikoda

Viimsi Kool osaleb sellel õppeaastal Füüsika, Keemia ja Bioloogia õpikodade programmis. Käesoleval õppeaastal toimub meie koolis põhikooli bioloogia õpikodakus antakse eksperimentidel baseeruv ülevaade põhikooli bioloogia kursustest. Õpikojad toimuvad regulaarselt, üks kord kuus a 4 tundi rühmadena Viimsi Koolis.
Juhendajateks on Tartu Ülikooli vastava koolituse läbinud loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid.

Täpsem info bioloogia õpikoja teemade ja registreerimise kohta:
http://fyysika.ee/opikojad/

Kontakt:

Meri Heinsalu, meri@viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid