Viimsi Kooli Fond

Viimsi Kooli Fondi põhikiri

Sihtasutuse Viimsi Kooli Fondi põhikiri on kinnitatud 20. juulil 2001. a. asutamisotsusega.

Põhikirja muudatused on kinnitatud Sihtasutuse Viimsi Kooli Fondi nõukogu poolt 07. veebruaril 2019.a.

Isikuandmete töötlemise põhimõtetest

 25. mail 2018 jõustus Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud Isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation – GDPR), mis defineerib uued isikuandmete kaitse nõuded ja põhimõtted. See määrus puudutab kõiki ettevõtteid ja asutusi, kes koguvad, salvestavad ja töötlevad isikuandmeid.

Seoses ülaltooduga oleme uuendanud SA Viimsi Keskkooli Fond isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Isikuandmete töötlemise põhimõtetega saate tutvuda siin

Küsimuste korral palun kirjutage meile fond.vk@viimsi.edu.ee

Viimsi Kooli Fondi stipendiumid

Motiveerimaks ja tunnustamaks väljapaistvaid noori, otsustas VK Fondi nõukogu anda 2019/2020 õppeaastal välja stipendiumi põhikooli tublile lõpetajale. Stipendium antakse välja lõpetajale, kes on olnud aktiivne nii koolis kui kooliväliselt, osalenud võistlustel, olümpiaadidel või muudel haridus-, sportlikel- kultuurilistel üritustel, olnud oma käitumise ja ellusuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele ning õppinud hästi. Stipendiaat on panustanud Viimsi kooli arengusse ja olnud lojaalne oma koolile.

Stipendium anti üle lõpuaktusel 9c. klassi lõpetajale – Lotte Puusepp (€100)

Vaata varasemaid Viimsi Kooli Fondi stipendiumi saajaid siit.

Viimsi Kooli Fondi rekvisiidid

Postiaadress
Viimsi Kooli Fond
Randvere tee 8
74001 Haabneeme

Kontakt
Margit Võsu
SA Viimsi Kooli Fond juhatuse liige
E-post: fond.vk@viimsi.edu.ee

Arvelduskonto Swedbank IBAN: EE182200221017683118

SA Viimsi Kooli Fondi juhib, esindab ja vara käsutab sihtasutuse juhatus. Sihtasutuse juhatusse kuulub Margit Võsu. SA Viimsi Kooli Fondi juhtimist kavandab ja kontrollib nõukogu. Nõukogu liikmeteks on Mati Mätlik (nõukogu esimees), Marge Tammiste ja Kairy Nahkur.
Fondi tegevust kontrollib audiitor.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid