Kehtivusajad

Eesti õpilaspileti elektrooniline (kiibile salvestatud) kehtivusaeg on 3 aastat, ISIC-kaardil vastavalt tellimisele (1, 2 või 3 aastat). Elektrooniline tähtaeg lõpeb 31. detsembril. Elektroonilise kehtivusaja ületanud kaarte ei saa kasutada kooli sööklas, garderoobis ega ühistranspordis. Eesti õpilaspilet tuleb inimloetavuse jaoks sügisel kleepsuga pikendada. Kehtivusaeg on määratud kaardi tüübiga (ISIC või Eesti õpilaspilet) ja tellimise kuupäevaga.

Õpilasel on tellimise ajal Viimsi Keskkoolis kehtiv pilet:
kui kehtivusaja lõpuni on vähem kui 5 kuud, väljastatakse pikenduspilet (tähtaega arvestatakse alates järgmisest aastast)
kui kehtivusaja lõpuni on rohkem kui 5 kuud, väljastatakse asenduspilet asendatava pileti tähtajaga

Õpilasel pole kunagi Viimsi Kooli kaarti olnud:
kui aasta lõpuni on vähem kui 5 kuud, väljastatakse esmane pilet (tähtaega arvestatakse alates järgmisest aastast)
kui aasta lõpuni on rohkem kui 5 kuud, väljastatakse esmane pilet (tähtaega arvestatakse alates jooksvast aastast)
ISIC-kaartidel on kehtivuaja arvestus analoogne, igale kaardi tüübile (1-, 2- või 3 aastasele) eraldi.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid