Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Vanematekogu 2018/2019
Vanematekogu 2017/2018
Vanematekogu 2016/17
Vanematekogu 2015/16
Vanematekogu 2014/2015
Vanematekogu 2013/2014
Õpilasesindus
Hoolekogu
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Vanemate kogu koosolek 15.04.2019

Aeg: 15.04.2019
Kell: 18:00-20.40
Koht: Viimsi kool, ruum C311
Osalejate arv: 21
Juhataja: Aime Niidas
Protokollija: Liina Mugu
Päevakord:
1. 2x aastas tunnistuste andmine;
2. "Liikuma kutsuva kooli" rakendamise võimalused Viimsi Koolis, sh rattaparkla ja hooviala uuendamine, paaristunnid;
3. (Taas)avame diskusiooni koolipäeva alguse kellaajast;
4. Avame diskusiooni, kuidas on plaanis integreerida huviharidust formaalse haridusega;
5. Lapsevanemate poolt varasemalt tõstatatud probleemide/päringute tagasisidestamine (olukord kooli garderoobis ja kontrolltööde läbiviimine vastavalt kehtivale seadusandlusele) või tehtud ettepanekud (nutiseadme kasutamine ainult õppetöös, õpilastele pimekirja õpetamine, suusabussi kasutamine kooli suusatundide ajal);
6. Kohapeal algatatud küsimused


Loe veel

Vanemate kogu koosolek 15.01.2019

Aeg: 15.01.2019
Kell: 18:00-20.30
Koht: Viimsi kool, ruum C311
Osalejate arv: 21
Juhataja: Aime Niidas
Protokollija: Liina Mugu, Kirke Kobi

Päevakord:

1. Rühmatööd 2019 – 2023 arengukavale sisendi andmiseks - A. Niidas ja K. Kobi
2. Rahulolu-uuringu kokkuvõtte tutvustamine - Aime Niidas
3. Kokkuvõte rühmatöödest - Kirke Kobi (Lisa nr. 1)


Loe veel

Vanemate kogu koosolek 16.10.2018

Aeg: 16.10.2018
Kell: 17:30-19.15
Koht: Viimsi kool, ruum C311
Osalejate arv: 28
Juhataja: Aime Niidas
Protokollija: Liina Mugu

Päevakord:
1. Protokollija valimine;
2. Viimsi Kooli koolivorm;
3. Viimsi Kooli õpilaste riietus;
4. Koolitoitu puudutav info;
5. Hoolekogu valimine;
6. Suusatundidest 3.- 4.klassis;
7. Ülemaailme ökomärgise “Roheline Lipp” taotlemisest;
8. Kohapeal algatatud küsimused.


Loe veel