Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Vilistlased
Tervisenõukogu
2017/18

  Otsing
Täppisotsing  

TERVISENÕUKOGU TEGEMISED 2017/2018 õppeaastal

Tervisenõukogu liikmed 2017/18 õppeaastal:

Ivi Rammul - tervisenõukogu esimees
Eve Ott
Ingrid Hermet
Marja Mõistlik
Kätlin Puhmaste
Mare Pent
Reet Rannu
Kairy Nahkur
Marge Tammiste
Merike Hindreus
Tiia Põldmets
Tea Reinberk

 

TEGEVUSE EESMÄRGID

Tervisenõukogu tegevuse eesmärgiks on hoida silma peal kooli füüsilist ja vaimset tervist puudutaval keskonnal. Soov kaasa rääkida kooli keskkonna tervislikumaks muutmisel. Samuti pakkuda võimalusi nii õpilastele kui õpetajatele osa saada terviseteemalistest ettevõtmistest. Korraldada üks kord õppeaastas intensiivsemate terviseteemaliste ettevõtmistega tervisekuu.

Tervisekuu eesmärgid 2017/2018:

Tervisekuu toetub Viimsi Keskkooli õppekava ühele läbivale teemale, milleks on tervis ja ohutus, millega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele
Tervisekuu eesmärgid on sõnastatud järgnevalt:

  • tutvustada õpilastele, õpetajatele ja ka lastevanematele erinevaid võimalusi oma tervise eest hoolitsemiseks ja selle hoidmiseks
  • suurendada õpilastele suunatud tervistedendavate tegevuste hulka
  • mõjutada suhtumist oma tervisesse
  • motiveerida noori oma tervist hoidma
  • juhtida õpilaste tähelepanu oma tervisekäitumisega seotud teemadele
  • pöörata tähelepanu isiklikule tervisele, toitumisele ning kehalisele aktiivsusele

Üritused toetavad VKK põhiväärtusi (vastutus, turvalisus, hoolivus, avatus, koostöö, areng), missiooni ja visiooni.

Kokkuvõtet tegevustest saab lugeda lingilt
https://docs.google.com/presentation/d/1dDnL-rr3d8guLhNB4ffulMkoe5pmzMtbKwPe_XpekXI/edit#slide=id.p

 


Pilte toimunud üritustelt:
https://drive.google.com/drive/folders/1dk5Iia4ELCnaIPz5sYnkNAQ4wmAEv5K-