Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2019/2020
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 14.05.2019

Aeg: 14.05.2019 kell 18.00 – 19.30
Koht: Viimsi Kool
Osalejate arv: 10
Puudus: 3
Kutsutud: Aime Niidas, Ermo Mäeots
Koosoleku juhataja: Anni Martin
Protokollija: Maila Rikken

Koosoleku päevakava:

1. Päevakava kinnitamine ja sekretäri valimine
2. Viimsi Kooli avaliku konkursi läbiviimise korra muudatuste kehtestamine
3. Viimsi Kooli arengukavale arvamuse andmine
4. Õppekava muudatustele arvamuse andmine
5. Koha peal algatatud küsimused


Loe veel

Hoolekogu koosolek 07.03.2019

Aeg: 07.03.2019 kell 18.00 – 20.30
Koht: Viimsi Kool
Osalejate arv: 11
Puudus: 2
Kutsutud: Aime Niidas, Merle Sepp, Kai Mäses, Ruth Lobjakas, Triin Pass, Heli Piirmann
Külaline: Ermo Mäeots
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Anni Martin

Koosoleku päevakava:

1. Päevakava kinnitamine ja sekretäri valimine;
2. Sissejuhatus, Viimsi hoolekogude vaheline koostöö, Viimsi kooli palgajuhendist jms;
3. 2018/2019 Rahuloluküsimustikust hoolekogule (olulisemad punktid, mida peaks kooli töös edendama ja mis oli hästi koos avatud vastuste väljavõttega). Aime Niidas;
4. Õppe- ja kasvatustööst ja hindamise tagasisidestamisest. Merle Sepp;
5. Viimsi Kooli HEV süsteemi tutvustus. Kai Mäses, Ruth Lobjakas, Triin Pass;
6. Järgmise vanematekogu koosoleku aeg ja päevakord, selle ette valmistamisest;
7. Tundide asendamistest.


Loe veel

Hoolekogu koosolek 04.12.2018

Aeg: 04.12.2018 kell 18.00 – 20.15
Koht: Viimsi kool
Osalejate arv: 11
Puudus: 1
Kutsutud: Aime Niidas
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Kadi-Liis Sams

Päevakord:
1. Protokollija valimine;
2. Viimsi kooli Fondi nõukogu töö tutvustamine 15 minutit, tutvustab Katre Eljas Taal;
3. Viimsi kooli Fondi nõukogu valimine 15 minutit, Piret Simmo;
4. Hoolekogule arvamuse avaldamiseks: Viimsi kooli kodukord(uuendatud) - eelnõu, tutvustab Aime Niidas, 20. min;
5. Hoolekogule arvamuse avaldamiseks: Viimsi kooli arenguvestluste kord - tutvustab Aime Niidas, 20 min;
6. Ülevaade Kooli sisehindamise aruandest, Aime Niidas,20 min;
7. Vanematekogu koosoleku aeg ja päevakord- planeerimine,15. min;
8.Kohapeal algatatud teemad.
 


Loe veel

Hoolekogu koosolek 16.10.2018

Aeg: 16.10.2018 kell 19.19-19.55
Koht: Viimsi Kool
Osalejate arv: 9
Koosoleku juhataja: Aime Niidas
Protokollija: Liina Mugu

Päevakord:
1. Protokollija valimine;
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine;
3. PGS §73 (hoolekogu) lühitutvustus;
4. Järgmise hoolekogu koosoleku aeg;
5. Kohapeal algatatud küsimused.


Loe veel

Elektrooniline hoolekogu koosolek 10.-11.09.2018

Aeg: 10.-11.09.2018
Osalejate arv: 7
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Kristiina Tamm

Päevakord:
1. Arvamuse avaldamine Viimsi kooli töötasujuhendile.


Loe veel

Hoolekogu koosolek 28.08.2018

Aeg: 28.08.2018 kell 18.00-19.30
Koht: Viimsi Keskkool
Osalejate arv: 19
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Kristiina Tamm

Päevakord:
1. Protokollija valimine;
2. Uue koolijuhi tutvustus ja visioon, Aime Niidas;
3. Uue õppeaasta eesmärgid ja tegevused, Aime Niidas;
4. Kooli valmisolek 2018/2019 õppeaastaks, õppejuhid;
5. Klasside õpilaste arvu kinnitamine, õppejuhid, koolijuht;
6. Ülevaade hoolekogu tööst 2017/2018 õppeaastal, Piret Simmo;
7. Kohapeal algatatud küsimused.


Loe veel