Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppekäigud 2017/2018
Õppelaagrid 2016/2017
Õppekäigud 2016/2017
Gümnaasiumi õppelaagrid 2015/16
Põhikooli õppekäigud 2015/16
Looduse tundmaõppimine koostöös Silma Õpikeskusega 2014/15
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

11 ML suuna õppelaager Ida-Virumaal

5.-6. aprillil 2018 osalesid 11. klassi matemaatika-loodussuuna õpilased õppelaagris Iisaku Looduskeskuses ja TTÜ Virumaa Kolledžis. Õppekäik sai teoks tänu KIK-i toetusele.

Esimesel laagripäeval keskenduti õpilaste tervikpildi kujundamisele looduskaitsest ja jäätmetekkest. Läbiti Iisaku Looduskeskuse õppeprogrammid “Jäätmeteke Eestis” ja “Looduskaitse – mis see on?”. Pärast õppeprogramme sõideti bussiga läbi olulised põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud paigad: õhušahtid, kaevandusest välja pumbatava vee väljavoolutorusid, settebasseini, aherainemägesid (rahvakeeles tuhamäed), rekultiveeritud männimetsa. Lisaks käidi vaatamas Aluoja joastikku. Ööbimine oli kolledži ühiselamus, kus olid väga head tingimused pikast päevast puhkamiseks ja olemiseks.

Teisel laagripäeval toimusid põlevkivi, füüsika ja keemia töötoad TTÜ Virumaa kolledži juhendajate eestvedamisel.

Noored olid käiguga rahul ja kokkuvõttes meeldisid need kaks päeva neile väga. Mida noored töötubades täpsemalt tegid ja mida nad sellest kõigest õppisid, saab lugeda Viimsi Kooli KIK projektide lehelt.

Õpilastega olid kaasas õpetajad Lemme Randma ja Kersti Ojassalu. 

Viimsi Keskkooli õpilased õpivad tundma ökoloogilist võrgustikku

Projekti üldeesmärk on tõsta Viimsi Keskkooli õpilaste teadlikkust elukeskkonnast nende ümber, et mõista enda rolli ökoloogilise tasakaalu kujundamisel.

Projekti otsesed eesmärgid:
1) arendada õpilaste vaatlusoskusi looduses ja uurimusliku õppe võtteid
2) õppida tundma ja uurida kooslusi
3) arendada oskust luua seoseid ökosüsteemi toimimise kohta
4) mõista inimtegevuse mõju
5) õppida kasutama elustiku uurimiseks vajalikke vahendeid.

Projekti kestvus: september 2017 - juuni 2018

Projekti jooksul käivad kõik klassiastmed vastavalt nende ainekavale õppekäigul, millele järgneb õpitut kokkuvõttev tegevus koolis.

Kokkuvõtteid ja tulemusi saab lugeda projekti kodulehelt viimsikik.wordpress.com 

KlassiasteKoht ja programmAegJäreltegevus
1. klassidLoodusmuuseum "Loomade meeled" ja Loomade aasta"jaanuaravastuskarpide komplekt
2. klassidBotaanikaaed "Toataimed ja tarbetaimed"oktooberprojekt maismaataime kohta
3. klassidRMK Sagadi Looduskeskus "Sinasõprus seentega"september/oktooberprojekt seentest
4. klassidPernova hariduskeskus "Päikesesüsteemi planeedid"oktoobervähendatud päikesüsteemi makett
5. klassidMuraste Looduskool "Elu tiigis"maikirjand teemal "Olen järve selgrootu"
6. klassidRMK Sagadi Looduskool "Mets kui kooslus"mai/juunipuude doomino
7. klassidTallinna Loomaaed "Selgroogsed ja selgrootud"novemberRühmatöö pildistatud loomade kohta teabeleht/plakat
8. klassidRMK Kiidjärve Looduskeskus "Veeharu elustik"juuninäitus
9. klassidTTÜ Särghaua õppekeskus "Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad"september 
12. klassTõravere observatoorium "Kosmosetehnoloogia"veebruarelektriskeem, mis johtub satelliitide sidest - morse saatmine ja kodeerimine

Projekt on saanud rahastust Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.

12. ml õppekäik Tartu observatooriumisse

9. veebruaril 2018 külastasid 12. kl matemaatika- ja loodussuuna õpilased KIK projekti raames Tartu observatooriumi (Tõravere observatooriumi). Õpilased külastasid stellaariumi ja läbisid aktiivõppeprogrammi “Kosmosethenoloogia”.

Õpilaste tagasiside programmile „Kosmosetehnoloogia“ oli hea. Keskmine hinnang: 3,7 5st. Õpilased tõid välja, et programm oli huvitav ja hariv, sai palju uusi teadmisi, avas silmaringi. Osade jaoks oli enamik infost uus ning seetõttu oli programm põnev. Õpilastele meeldis ise tegutsemise võimalus ja raketi ehitamine. Mõni teadis teema kohta juba varem ja seetõttu jäi programm veidi igavaks.

Õpilaste tagasiside stellaariumi külastusele oli samuti hea. Keskmine hinnang: 3,5 5st. Ligi pooled õpilased tõid välja, et programm oli huvitav ja hariv. Teine pool õpilasi oli stellaariumi varem külastanud ja seetõttu jäi see neile igavaks. Mitme õpilase arvates oli stellaariumi külastus igav ja veniv.

Mida uut õpilased avastasid ja teada said, saab täpsemalt lugeda siin.

Projekt on saanud rahastust Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.

7. klassid käisid loomaaias selgroogsete loomade kohta õppimas

Novembris 2017 külastasid kõik Viimsi Kooli 7. klassid  KIK projekti raames Tallinna Loomaaeda, kus läbiti aktiivõppeprogramm “Selgroogsed loomad”.

Õpilased hindasid õppekäiku loomaaeda keskmise hindega 3,54 punkti 5-st.  Madalid punkte andsid need õpilased, kes olid juba korduvalt loomaaias käinud. Järmistele 7. klassidele soovitavad seda õppekäiku 94,6 %  osalenud õpilastest. 

Pärast või enne õppeprogrammi täitsid õpilased enda õpetajate poolt koostatud ülesannet, mis lõimis geograafiat ja biloogiat. Iga rühm pildistas viiest enda valitud loodusvööndist kahte erinevasse selgroogsete klassi kuuluvat looma. Pildile tuli lisada looma ja loodusvööndi nimetus. Vaata tulemust siin.

Mida õpilased täpsemalt asjast arvasid ja mida põnevat nad avastasid, loe siin.

Projekt on saanud rahastust Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.

2. klassid käisid Tallinna Botaanikaaias taimede kohta õppimas

Oktoobris osalesid 2. klassid Tallinna Botaanikaaias õppeprogrammis “Toataimed ja tarbetaimed”. Õpilased jäid õppekäiguga väga rahule. Pilte saab näha ja veel õpilaste arvamuste kohta lugeda kooli KIK projektide lehelt.

Projekt on saanud rahastust Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.

3. klassid käisid Sagadis seentega sinasõprust tegemas

Septembris ja oktoobrid käisid Viimsi kooli 3. klassid RMK Sagadi Looduskoolis õppeprogrammil “Sinasõprus seentega”. Nii õpetajad kui õpilasd jäid õppekäiguga väga rahule. Pilte saab näha ja veel õpilaste arvamuste kohta lugeda kooli KIK projektide lehelt

Projekt on saanud rahastust Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.

Kolmandat aasta järjest rahastab KIK Viimsi Kooli õpilaste õppekäike

Veebruaris 2017 sai Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi esitatud kolmas projektitaotlus, et õppetööd täiendavaid õppekäike korraldada. Kolmandat korda sai Viimsi Kooli projekt rahastuse. Projekti üldeesmärk on tõsta Viimsi Keskkooli õpilaste teadlikkust elukeskkonnast nende ümber, et mõista enda rolli ökoloogilise tasakaalu kujundamisel.

Projekti otsesed eesmärgid:
1) arendada õpilaste vaatlusoskusi looduses ja uurimusliku õppe võtteid
2) õppida tundma ja uurida kooslusi
3) arendada oskust luua seoseid ökosüsteemi toimimise kohta
4) mõista inimtegevuse mõju
5) õppida kasutama elustiku uurimiseks vajalikke vahendeid.

Septembri teisel poolel käisid kõik 9. klassid TTÜ Särghaua õppekeskuses läbimas programmi “Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad” Õppekäik sai õpilaste hinnangute põhjal keskmiseks 3,3 punkti 5st.
Peamiselt toodi välja, et sai uusi teadmisi maa sisust ja kivimitest. Oli palju neid, kes õppisid uut ja kellele meeldis. Kõige rohkem meeldis õpilastele mikroskoope kasutada, kive lihvida ning puurida. Samas oli õpilastel palju juba koolis õpitud, mistõttu nii mõnigi teadmine oli kordamiseks ning osad õpilased tundsid, et uut ei õppinud ning pigem oli lihtsalt tore klassiga kuskil käia.

Mida õpilased täpsemalt arvasid ja mida uut nad teada said, loe siin.