Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Käsitööring

Huviringi ei avata 2019/2020 õppeaastal!

Käsitööringis õpivad õpilased loovalt mõtlema, kasutades selleks käelist tegevust, mis on oluline arendamaks nende vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, värvitaju, ilumeelt, kujutlusvõimet jne. Õpilasi innustatakse rakendama oma loovust ja fantaasiat ning loovast tegevusest rõõmu tundma. Õpitakse kasutama mitmeid erinevaid materjale ja töövahendeid, tutvutakse erinevate tehnikatega. Õpitakse koos teistega töötama, üksteist abistama, enda ja teiste tööd väärtustama.

Keda ootame osalema?
Algastme (2. kl) käsitööhuvilisi õpilasi. Grupi suurus 10 õpilast.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi.

Millal toimub?

Kus toimub?
Viimsi Keskkoolis.

Õppemaks
Käsitööringi õppemaks 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbanga EE222200221067497493 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine 

Ringi juhendaja