Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Rootsi keel ja kultuur

Huviringi ei avata 2019/2020 õppeaastal

Huviringis „Rootsi keel ja kultuur“ toetatakse õpilaste võõrkeeltehuvi ning antakse võimalus tutvuda ja õppida Rootsi kui meie naaberriigi keelt ning kultuuri. Õpilane saab lisaks algaja taseme (A2.1-A2.2) keeleoskusele võimaluse lähemalt tutvuda Rootsi ühiskonna, rahva ja kultuuri eripäradega. Huviringis väärtustatakse Rootsi ja Eesti ühist ajalugu ning innustatakse õpilasi osalema Eestis toimuvatel Rootsi kultuuriüritustel.

Keda ootame osalema?
Põhi- ja ülemastme (6.-10. klass) rootsi keele ja kultuuri huviilisi õpilasi. Grupp avatakse vähemalt 10 huvilise korral.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 15.00-16.30.

Kus toimub?
Viimsi Keskkoolis (klassiruum C202).

Õppemaks
Rootsi keele ja kultuuri õppemaks 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE362200221067497435 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine 

Ringi juhendaja: Katrin Keskla, katrin.keskla@viimsi.edu.ee