Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Muusikateater

Muusikateatri õpe on mõeldud muusikateatri huvilistele õpilastele, kes soovivad läbi praktilise kogemuse arendada loovust, esinemise julgust, muusikalist kuulmist, rütmitunnetust, teoreetilisi teadmisi noodiõppest ning lavalist eneseväljendust.
Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest, kus arvestatakse iga õpilase loovust ja individuaalseid võimeid.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (3.-8. klass) teatri ja muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
90 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme õppeaasta peale.

Millal toimub?
Kolmapäeviti kell 15.15-17.00.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Muusikateatri kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE682200221064825576 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/muusikateater.html

Juhendaja: Külli Talmar
e-post: kylli.talmar@viimsi.edu.ee