Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Matemaatikakursus "Eukleides"

GRUPPI EI AVATA 2019/2020 ÕPPEAASTAL

Matemaatika õppimisel ei õpita ainult arvutama, vaid loogiliselt probleeme lahendama. Matemaatikakursuse “Eukleides” eesmärk on tekitada õpilastes huvi reaalainete vastu läbi erinevate tegevuste, milleks on probleemide märkamine, loovalt lahendamine ning saadud tulemustele tuginedes järelduste tegemine ja arutlema õppimine. Põhirõhk on matemaatilise maailmapildi loomisel ja loogilise mõtlemise arendamisel. Õppetöö vältel tehakse avastusi ja käsitletakse probleemülesandeid matemaatika ajaloo, erinevate kultuuride arvusüsteemide, aritmeetika, geomeetria ning mõtlemisseaduste kontekstis. Erinevate matemaatiliste probleemülesannete lahendamisel saavad õpilased kogeda ahhaa-efekti kaudu eduelamust, avastamis- ning millegi ise valmistegemise rõõmu. Teadmised omandatakse ise- ja koostegemise kaudu. Õpet üles ehitades pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste loogilise, loova, süsteemse, ruumilise mõtlemise ning kujutlusvõime arendamisele.

Keda ootame osalema?
Põhiastme matemaatikahuvilisi õpilasi (7.-9. klass).

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 15.05-15.50.

Kus toimub?
Viimsi Koolis klassiruumis C305.

Õppemaks
Matemaatikakursuse "Eukleides" kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE082200221064825686 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: 

Juhendaja: Kairi Nurk 
e-post: kairi.nurk@viimsi.edu.ee