Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppekäigud 2017/2018
Õppelaagrid 2016/2017
Õppekäigud 2016/2017
Gümnaasiumi õppelaagrid 2015/16
Põhikooli õppekäigud 2015/16
Looduse tundmaõppimine koostöös Silma Õpikeskusega 2014/15
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

11. klassi õppelaager Ida-Virumaal

3.–4. aprillil 2017 toimus 11. kl matemaatika- ja loodussuuna õpilastel TTÜ Virumaa Kolledži ning Iisaku looduskeskuse õppelaager, mis oli üks osa Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud gümnaasiumi õppelaagrite projektist. Esimesel laagripäeval mindi füüsika ja keemiamaailma TTÜ Virumaa kolledži juhendajate eestvedamisel. Viidi läbi keemia ja füüsika laboritööd, mis esitas õpilaste väljakutseid ning andis palju uut teadmist. Teisel laagripäeval keskenduti õpilaste tervikpildi kujundamisele looduskaitsest ja jäätmetekkest. Läbiti programm “Jäätmeteke Eestis” ja “Looduskaitse – mis see on?”. Kõige olulisemateks uuteks teadmisteks pidasid noored kindla aine sisalduse määramist keemia õpitoas; uusi teadmisi põlevkivist, kaevandustest ning nendega seotud probleemidest (10 õpilast); võimalust näha Kohtla-Järve linna ja kuulda selle ajalugu (5 õpilast); saada teada, kui palju asju inimesed tegelikult viskavad ära ning võimalust näha lendorava elupaika. Pea kõik õpilased soovitasid seda laagrit ka järgmistele klassidele.

Kokkuvõtet õpilaste tagasisidest saab lugeda siin

 

10. klassi õppelaager Sagadi looduskoolis

3.–4. mail 2017 toimus 10. kl matemaatika- ja loodussuuna õpilaste Sagadi looduskooli õppelaager, mis oli üks osa Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud gümnaasiumi õppelaagrite projektist. Esimesel päeval osalesid õpilased programmis „Uurimuslik päev Sagadis“ – õpiti uurimistöö tegemise samme ning viidi läbi mini-uurimus. 2. päeval toimus programm “Allikast mereni” – 5 km matka jooksul tutvuti vee ja veeringega looduses ning viidi läbi praktilisi töid.

Kõige olulisemateks uuteks teadmisteks peeti tiigist liikide määramist, ornitoloogilist infot, vee kareduse ja soolsuse tähendust, erinevate mõõteriistade kasutama õppimist, keskmist ning ohtlikku kiirgustaset, uurimistöö koostamist, päikesekreemide kaitset UV-kiirguse puhul ja infot Sagadi kohta.

Kokkuvõtet õpilaste tagasisidest loe siin

Viimsi Keskkooli loodussuuna õpilaste teadlikkuse tõstmine keskkonnasäästlikest tarbimisharjumustest ning ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimisest

Gümnaasiumi loodussuuna õpilaste õppelaagrite projekt.

Projekti otsesed eesmärgid:
1) arendada õpilaste uurimusliku õppe võtteid
2) viia läbi praktilisi töid looduses või teemakeskustes kasutades selleks mõeldud vahendeid ja tehnoloogiat
3) arendada oskust luua seoseid ökosüsteemi toimimise kohta ning analüüsida ja mõista inimtegevuse mõju sellele
4) loodussuuna valikainete kui põhiainete omavaheline lõimumine
5) aidata kaasa õpilaste loodusteaduslike uurimistööde teemade valikule.

Projekti periood: 01.01.2017 - 30.06.2017

10. klasside loodussuuna õpilaste 2-päevane praktilise loodusõppe laager RMK Sagadi Looduskoolis aprillis/mais 2017
11. klassi loodussuuna õpilaste 2-päevane õppelaager TTÜ Virumaa Kolledžis ja Iisaku looduskeskuses märtsis 2017

Õppelaagrite kokkuvõtteid saab lugeda viimsikik.wordpress.com

Projekt on saanud rahastust Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.