Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppekäigud 2017/2018
Õppelaagrid 2016/2017
Õppekäigud 2016/2017
Gümnaasiumi õppelaagrid 2015/16
Põhikooli õppekäigud 2015/16
Looduse tundmaõppimine koostöös Silma Õpikeskusega 2014/15
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi Keskkooli õpilased õpivad tundma ökoloogilist võrgustikku

Projekti üldeesmärk on tõsta Viimsi Keskkooli õpilaste teadlikkust elukeskkonnast nende ümber, et mõista enda rolli ökoloogilise tasakaalu kujundamisel.

Projekti otsesed eesmärgid:
1) arendada õpilaste vaatlusoskusi looduses ja uurimusliku õppe võtteid
2) õppida tundma ja uurida kooslusi
3) arendada oskust luua seoseid ökosüsteemi toimimise kohta
4) mõista inimtegevuse mõju
5) õppida kasutama elustiku uurimiseks vajalikke vahendeid.

Projekti kestvus: september 2016 - juuni 2017

Projekti jooksul käivad kõik klassiastmed vastavalt nende ainekavale õppekäigul, millele järgneb õpitut kokkuvõttev tegevus koolis.

Kokkuvõtteid ja tulemusi saab lugeda projekti kodulehelt viimsikik.wordpress.com

 

Klassiaste Koht Aeg Kokkuvõttev tegevus
1. klassid Loodusmuuseum jaanuar avastuskarpide komplekt
2. klassid Botaanikaaed 5., 6. 18. ja 19. oktoober projekt maismaataime kohta
3. klassid Energiaavastuskeskus mai/juuni manuaal, kuhu kogutakse kokku tähelepanekud ja ettepanekud oma koolile energia säästlikkuse ja tuleviku ideede osas
4. klassid Pernova hariduskeskus 18., 19., 20.ja 21. oktoober vähendatud päikesüsteemi makett
5. klassid Jääajakeskus mai eesti keele ja kirjanduse tundides jutukene „Olen järve selgrootu"
6. klassid Sagadi looduskool juuni puude doomino
7. klassid Tallinna loomaaed 20., 21., 23. september - 6 klassi, 4 klassi mais rühmatöö pildistatud loomade kohta teabeleht/plakat
8. klassid Emajõe suursoo juuni esitlus Emajõest, mis kujundatakse näituseks
9. klassid Mereõppepäev Pärispeal 9a (22.09), 9b (20.09), 9c (12.09), 9d (23.09), 9e (21.09), 9f (16.09), 9g+s (14.09) kirjand merekaitse teemal
12. klass Tõravere 1 -päevane jaanuar/veebruar tagasiside õppepäevale

 

Projekt on saanud rahastust Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.
 

8. klassid Kiidjärve Looduskoolis

5.-8. juunil 2017 läbisid kõik Viimsi kaheksandad klassid RMK Kiidjärve Looduskeskuses õppeprogrammi "Veeharude elustik". 

Õppeprogrammi käigus tutvuti Ahja jõe ja teda toitva Hatiku ojas elavate kalade, selgrootute ja kahepaiksetega. Nähti, milline on vesiliugur ja kuidas seilab selgsõudur. Saadi teada kõige edevamast ja väiksemast kalaliigist ehk ogalikust. Koostsati toiduahelaid ning vaadeldi ja määrati taimi, mis kasvavad kallastel. 

Õpilaste keskmine hinnang õppeprogrammile enesearengu seisukohalt oli 3,5 punkti 5st. Arvamused jagunesid kahte leeri. Sama palju, kui oli neid, kelle jaok oli programm huvitav ja arendav, oli ka neid, kes midagi uut ei õppinud ja pidasid seega õppekäiku igavaks. Samas, 86 % õpilastest soovitab seda programmi ka järgmistele kaheksandikele, sest sai palju uusi teadmisi ja see oli hea vaheldus klassiruumis õppimisele.

Mida õpilased veel programmist arvasid, saab lugeda siin 


Loe veel

5. klassid Jääajakeskuses

29. mail, 5. ja 7. juunil 2017 käisid viiendad klassid Jääajakeskuses läbimas aktiivõppeprogrammi “Järv elukeskkonnana”, mille raames toimus kogemus- ja avastusõpe Saadjärvel ja kus õpilased õppisid tundma järvede ja järveelustiku eripära , toitumisahelaid ja seoseid looduses.

Keskmine hinnang õppekäigule oli 3,56 punkti 5st.  Üldiselt oli tagasiside postiivne, kuid need kel oli sel teemal rohkem teadmisi, oli igav ja seetõttu hindasid madalamalt. 92,3 % õpilastest soovitab seda õppekäiku kindasti ka järgmistele viiendikele.

Sellest, mida õpilased veel arvasid, saab lugeda siin

Õppekäike teostatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projektist.

 

 

6. klassid Sagadi Looduskoolis

Maikuus 2017 külastasid kõik Viimsi Keskkooli 6. klassid RMK Sagadi Looduskooli, kus nad läbisid õppeprogrammi “Puudest algab mets”, kus õpiti tundma kodumaised puuliike ja puude seoseid teiste elusolenditega. Programmi raames toimusid tegevused loodusmuuseumis ja 2-tunnine loodusretk.  Õppekäike teostatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projektist.

Õpilased hindasid õppkäiku enda teadmiste ja oskuste arengu seisukohalt keskmise hindega 3,64 punkti 5-st. Oli palju neid, kelle jaoks oli õppekäik põnev ja hariv ning neid, kes ei saanud õppekäigul mitte midagi uut teada. Kõige enam tõstsid õpilased esile uusi teadmisi sääskede kohta.

Mida õpilased selle õppekäigu kohta arvasid, saab lugeda siin

Jäeltegevusena meisterdasid õpilased koolis puude doominoid.


Loe veel

3. klassid Energia Avastuskeskuses

Maikuus 2017 külastasid kõik Viimsi Kooli kolmandad klassid KIK projekti raames Energia Avastuskeskust. Õpilased läbisid õppeprogrammi “Avasta roheline energia”, mille eesmärk on lastele seletada vooluringi ja rohelise energia iseloomu, võimalusi ja näiteid tänapäeva maailmas. Meisterdati LED-laternaid ja illustreeriti, kuidas töötab päikesepaneel. Töötoas leiti vastused küsimustele: Mis on vooluringi peamised komponendid? Millest on siiani peamiselt elektrit toodetud? Milliseid alternatiivseid võimalusi on elektri tootmiseks?

Õpilaste keskmine hinnang õppekäigule on 4 punkti 5-st. Järgmistele klassidele soovitavad sama programm läbimist 93,8 % osalenud õpilastest. Õpilased hindasid õppekäiku üsna kõrgelt, kuna nad said üldjuhul palju uusi teadmisi, õppekäik oli piisavalt pikk/lühike ja sai ka ise katsetada. Mitme õpilase jaoks oli külastus igav, kuna nad olid Energia Avastuskeskuses varem käinud või nad teadsid energia säästmise kohta enda arvates juba piisavalt.

Järeltegevusena meisterdasid õpilased koolis energia säästmise teemalisi plakateid ja ajalehti.

Mida õpilased õppekäigust arvasid, saab lugeda siin.

Õppekäike teostatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projektist.


Loe veel

7. klassid õppekäigul Tallinna Loomaaias

Septembris 2016 ja aprillis 2017 külastasid kõik Viimsi Kooli 7. klassid  KIK projekti raames Tallinna Loomaaeda, kus läbiti töötuba "Selgroogsed ja selgrootud loomaaias" ning lisaks ka zookooli tund loomaaias.  Õppekäike teostatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projektist.

Õpilased hindasid õppekäiku loomaaeda keskmise hindega 3,45 punkti 5-st. Järmistele 7. klassidele soovitaks seda õppekäiku  83, 56 %  osalenud õpilastest. Enamik õpilaste jaoks oli programm põnev ja huvitav ning nad õppisid palju. Need, kes õppekäiku madalalt hindasid, ütlesid, et nad teadasid peaaegu kõike juba varem ning nende jaoks oli seal igav. 

"Minule uued teadmised olid, et loomaaed ei näita isa lõvi sellepärast, et kuna isa lõvi läheb stressi kui ta näeb inimesi ja ta võib tänu sellele end vigastada kui ta toodakse inimete ette. Luitekassid võivad olla joomata kuni kuu, kuna nad saavad enda joogi vajaduse toidust ja et eesti akvaariumites on ka haisid. Meil on umbes 68 - aastane krokodill ja et krokodillid vahetavad enda hambaid tugevamate ja teravamate hammaste vastu. Sain teada veel et ninasarvikute ninasarvi kütitakse, et teha sellest mingit ravimit. Avastasin et lindude puuride juurde ei saanud kuna seal tehakse vist mingit renoveerimist vms."

Mida õpilased veel loomaaias käigus aravasid, saab lugeda siin 


Loe veel

1. klassid Loodusmuuseumis

 Jaanuaris 2017 külastasid kõik Viimsi Kooli 1. klassid Eesti Loodusmuuseumi ja läbisid seal õppeprogrammid "Loomade meeled" ja "Loomade aasta". Õpilaste ja õpetajate tagasiside programmidele oli väga hea. Jätkutegevusena jagasid esimesed klassid loosiga 5 meelt omavahel ära ja meisterdasid avastuskoplektide karbid.  Pildil on näha, kuidas  1.e klass testib oma lõhnameelt. Rohkem pilte saab näha KIK projektide lehelt

Õppekäike teostatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projektist.


Loe veel

12ml õppis Tartu observatooriumis satelliitide kohta

3. veebruaril 2017 külastasid 12. kl matemaatika- ja loodussuuna õpilased Tartu observatooriumi (Tõravere observatooriumi). Õpilased külastasid stellaariumi ja läbisid aktiivõppeprogrammi "Satelliidid". Programmi sisuks oli tutvustada satelliitide tööpõhimõtet, ehitust ja valmimisprotsessi. Tutvuti põhjalikumalt ESTCube-1 ehitusega. Iseseisvalt joonise abil pandi kokku elektriskeem, mille abil kuulati ja dekodeeriti morsesõnum. Õppeprogrammi jooksul tegid õpilased rühmatöid ning ettekande rühma teemast, millele järgnes küsimuste-vastuste voor. Kokkuvõtet õpilaste tagasisidest saab saab lugeda KIK projektide blogist viimsikik.wordpress.com


Loe veel

2. klassid uurisid taimi Tallinna Botaanikaaias

Oktoobris 2016 käisid 2. klassid Tallinna botaanikaaias tutvumas sealsete toa-ja tarbetaimedega. Õppekäik sai väga positiivse hinnangu õpilaste poolt, sest pakkus väga palju põnevat. Iga õpilane sai ise istutada taime ning selle koju kaasa võtta, mis pakkus õpilaste jaoks väga palju huvi. Kokkuvõtet 2. klasside hinnangutest saab lugeda KIK projektide blogist viimsikik.wordpress.com


Loe veel

9. klassid mereõppepäevadel

12. - 23. septembrini osalevad kõik 9. klasside õpilased mereõppepäevadel, kus spetsiaalsetes riietes ning vahenditega uuritakse meres vee kvaliteeti ja selle elustikku (võibolla olete oranžides riietes õpilasgruppe hommikul juba rannal märganud) ning seejärel sõidetakse Pärispeale sealsete rannakülade kultuuri-ja ajalooga tutvuma ning rannikuvaatlusi läbi viima. Õppekäike teostatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projektist. Selle raames käivad kõik klassiastmed 2016/2017 õppeaasta jooksul erinevatel õppekäikudel


Loe veel