Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)

26.08.2016

Projekti eesmärk on õppija arengut toetava hindamiskultuuri ja süsteemi loomine ning rakendamine. 

Üheks oluliseks õppija arengu toetajaks on õpetaja, kes vajab muudatusprotsessi elluviimiseks teadmisi ja tööriistu. Muudatuste elluviimisel on oluline koostöö, mistõttu projekti raames luuakse õpikogukond Viimsi Keskkooli I kooliastmes õpetavatest õpetajatest, kes läbivad õppija arengut toetava hindamiskultuuri loomiseks vajalikud koolitused (2 moodulit teemal hinnanguvaba tagasiside andmine, 2 moodulit teemal eneseanalüüsi toetamine) välisekspertide juhendamisel. Teiste kogemustest õppimiseks toimuvad projektis osalevatele õpetajatele töövarjupäevad Eestis ning Soomes, Helsingi koolides.

Projekti tulemusena
on muutunud õpetajate hoiakud ja mõtteviis ning meeskond on kokku leppinud ühistes põhimõtetes õppija arengu toetamisel. Õpetajad on omandanud praktilised teadmised ja oskused, kuidas iga õppija arengut toetada läbi hinnanguvaba tagasiside ja õpilaste eneseanalüüsi. Projekti tulemusena on koolitatud 23 õpetajat. 

Aeg: 01.09.2016 - 30.09.2017

Sihtrühm: I kooliastme õpetajad

Toetuse kogusumma: 8762,33 eurot

Samasugust projekti soovitakse luua ka II ja III kooliastmele, mistõttu käesolev projekt on omamoodi pilootprojektiks. 

 Projekti toetab Euroopa sotsiaalfond ja Eesti riik.