Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Erasmus+ õpirände projekt 2015/2016
EstWay (Nordplus juunior)
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Kogemuste Koda tegevusmeetodite kasutamisest tundides

26. jaanuaril toimus järjekordne õpetajate kogemuste koda Erasmus+ projekti "21. sajandi õppija" õpirändel omandatud teadmiste ja oskuste jagamiseks. Matemaatikaõpetaja Liisu Jallai osales oktoobris Horvaatias toimunud koolitusel “Tegevusmeetodid motivatsiooni ja kvaliteedi tõstmiseks õpikeskkonnas” ning kasutas saadud teadmisi oma matemaatikatundides. 


Loe veel

Õpetajad õpirännetel

Sel õppeaastal on üheksal Viimsi kooli õpetajal võimalus end Erasmus+ õpirände projekti "21. sajandi õppija" raames välismaal täiendada. 6 õpetajat on juba käinud ja oma saadud teadmisi ning kogemusi oma klassides rakendamas. Viimasena naasis Liisu Jallai, kes läbis koolituse "Aktiivõppemeetodid motivatsiooni ja kvaliteedi tõstmiseks". Liisu muljetest ja kogetust saab lugeda koolitusblogist. Sealt leiab ka linke ja kirjeldusi teiste koolituste kohta nagu näiteks raske õpilasega hakkasaamine, õpilaste motiveerimine. 

Ülevaade projektist 21. sajandi õppija

Muutunud õpikäsitus eeldab teistmoodi lähenemist nii õpetamisele, õppimisele kui koolijuhtimisele. Väga palju räägitakse sellest, et kool tuleb muuta huvitavaks (selleks on loodud ka algatus Huvitav Kool) ning iga õppijat tuleb toetada, et säiliks õpimotivatsioon ja õpihimu.

Selleks, et kooli töötajad seda teha suudaksid, on vaja nende endi pädevuste tõstmine ning motivatsiooni hoidmine, sest kõik muutused saavad alguse inimesest endast.

Seetõttu on ka Viimsi kooli olulisemad parendusvaldkonnad seotud töötajate pädevuste tõstmisega, mis võimaldaksid tõsta õppekvaliteeti ning positiivseid hoiakuid iga õppija arendamiseks.

Eelnevaga seoses on Euroopa-suunalise õpirände eesmärgid:
– suurendada töötajate oskusi ja pädevusi õppija arengu toetamiseks;
– tõsta kooli töötajate motivatsiooni ja uskumusi, et iga õppija on eriline;
– arendada õpetajate didaktilisi oskusi;
– õpilasele eakohase, turvalise, positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna loomine klassiruumis ja organisatsiooni tasandil, mis toetab õpilase õpihimu ja õpioskuste, enesereflektsiooni ja loovat eneseväljendust.

Selleks et neid eesmärke saavutada osalevad Viimsi kooli õpetajad õppeaastal 2015/2016 järgmistel õpirännetel: 

1) “How to motivate your students” täienduskoolitus inglise keele õpetajale/klassijuhatajale, 5.-18. juuli Suurbritannias Canterburys

2) “The creative actor” – täienduskoolitus draama, eesti keele ja kirjanduse õpetajale, 19. – 27. juuli 2015 Hispaanias, Barcelonas

3) “Dealing with difficult learners” – täienduskoolitus inglise keele, eesti keele ja kirjanduse õpetajale/klassijuhatajale, 19. juuli – 1. august 2015 Suurbritannias, Canterburys

4) Ülemaailme haridusjuhtide konverents “Leading Educational Design” ICP 2015 – konverents koolijuhile, 3.- 6. august 2015 Soomes, Helsingis

5) “English literature” eesti keele ja kirjanduse õpetajale, 2.- 11. oktoober 2015 Suurbritannias, Cheltenhamis

6) “Action methods increasing motivation in learning situations” matemaatikaõpetajale, 4.- 10. oktoober 2015 Horvaatias, Dubrovnikus

7) Norra töövarjuprojekt aprillis 2016 Norras, Krakstadis. Osalevad kaks inimest Viimsi Keskkoolist

8) “Preventing early school leaving” kooli psühholoogile, 25. – 29. aprill 2016 Sloveenias, Ljubljanas

Kõikide koolituste kokkuvõtted, kasulikud lingid on kättesaadavad Viimsi Keskkooli koolitusblogist

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.