Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Erasmus+ õpirände projekt 2014/2015
Be active. Stay healthy!
TreasureBooks
ESTIC - Sustainable School Policy
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Projekt „Be active. Stay healthy!“ on muutnud koolipäeva liikuvamaks

2013. aasta septembris alguse saanud rahvusvaheline projekt „Be active. Stay healthy!“ keskendus I ja II kooliastme õpilaste teadlikkuse tõstmisele aktiivsest ja tervislikust eluviisist. Tänu projektile on õpilastel rohkem aktiivseid vahetunni veetmise võimalusi, mis on suurendanud ka nende õues viibimist.

Plaanide ja tegevuste käigus keskendusime vahetunnitegevustele koolimajas ja kooliõues. Soovisime, et õpilased liiguksid rohkem ning soomlaste eeskujul ärgitasime õpilasi ja õpetajaid rohkem vahetundides õues viibima. Tänu Viimsi Kooli A korpuse õuealade sisustamisele korvpallialade, jalgpalliväravate ja värvitud mängualadega, mida saab kasutada ka õuesõppetundides, veedavad õpilased oluliselt rohkem vaba aega koolimajast väljas. Randvere koolis alustati projekti jooksul väiksemas mastaabis ja alates septembrist 2015 ülekooliliselt õuevahetundidega, mis tähendab, et päevas on vähemalt ühes vahetunnis kõik õues. Haabneeme kooli soetatud vahendid aitavad rohkem tunde õues teha ning eelmise õppeaasta lõpus toimuski õuesõppepäev.

Projektikoolides muutus tantsuvahetund iganädalaseks oodatud ürituseks, sest see osutus eriti populaarseks liikumisvõimaluseks olenemata vanusest. Tantsuvahetundides näitasid liigutusi ette ka Tallinna Ülikooli tantsutüdrukud ja JJ Street tantsijad. Siseruumides pakuvad vaheldust püsivalt iga kooli koridoridesse paigaldatud twisteri ja keksualad, mis kutsuvad mängima nii suuri kui väikeseid. Haabneeme kooli soetatud lauajalgpall on paljude koolilaste pilgud nutitelefonidelt ära tõmmanud.

Aktiivsete vahetundide ja liikumisnädalate läbiviimiseks koolitati projekti jooksul igas koolis välja noored mängujuhid (3.-6. klassi õpilased), kes õpetasid koostatud mänguraamatutesse kogutud mänge. See kogemus andis neile võimaluse arendada nende juhtimis- ja sotsiaalseid oskusi, mida kasutada ka edaspidi.
Lisaks vahetundidele toetasime õpilaste teadlikkuse kasvu tervislikest eluviisidest ka ainetundides. Tervise- ja liikumisnädalate raames kutsusime külla eksperte kõnelema erinevatel teemadel alates unetervishoiust lõpetades tantsimisega. Oma tarkusi liikumise ja tervise teemadel jagas olümpiavõitja Gerd Kanter, Martin Reimi jalgpallikooli treener Signe Pärtel, tantsuõpetaja Märt Agu, zumbatreener Marek Tihhonov ning joogaõpetaja Pille Zupping. Toitumise olulisusest kõneles Katrin Vokk. Une tähtsusest ja kvaliteedist käisid õpilastele rääkimas Mae Pindmaa Unekliiniku toredad töötajad Kene Vernik ja Merle Taevik. Istuvast eluviisist kui suitsetamisega võrdselt kahjulikust eluviisist käis rääkimas Kati Naber, hammaste hügieenist Kristiina Praks ja kätepesu olulisusest Liina Kivi. Õpilased said võimaluse koolitunnis tutvuda ka Jaapanist alguse saanud shindo´ga Kadri Kasteheina õpetusel ning oma käega proovida jaapani võitluskunsti kendo´t Oliver Ait Ja Raul Ammeri (Tallinna Kendoklubi) juhendamisel. Suur tänu siinkohal kõikidele, kes olid lahkelt valmis panustama õpilaste teadlikkuse tõstmisesse ja leidsid aja ning võimaluse meid külastada.

Viimsi koolis korraldasime kevadel postrikampaania „Mis teete?“ ja „Liigume!“ ning koolides täideti usinalt vaatluspäevikut „Minu aktiivne eluviis“, mis võimaldas õpilastel ning ka vanematel oma liikumis- ja toitumisharjumusi kaardistada, analüüsida ja selles tervislikkust toetavaid muudatusi teha.
Viisime ellu senisest enam liikumisüritusi nagu näiteks õpetajate sammulugemisvõistlused, liikumisnädalad sügisel ja kevadel, liikumispäevi ning eriti populaarseks kujunenud sopsuturniiri. Randveres korraldati kogukonna ühine liikumisõhtu tõrvikutega.

Õpetajatele kasutamiseks on projekti käigus valminud nn tööriistakast, kuhu kuuluvad erinevad töölehed, mängualade kasutamise juhised, mänguraamatud, mõtteseina plakatid ja erinevad mänguvahendid.
Projekti lõppedes läbi viidud mõju-uuringus tõid õpilased esile, et tegevused panid neid eelkõige mõtlema sellele, kas ka nemad piisavalt liiguvad ja tervislikult toituvad. Samuti märkisid õpilased, et veedavad tõesti liiga palju aega nutiseadmetes, mille tõttu jääb liiga väheks nii uneaega kui igapäevaselt vajalikku liikumist ning leidsid projekti käigus ellu viidud algatused olevat kasulikud ja toredad, millega kindlasti jätkata.
Olgugi et projekti jooksul viisime ellu laiemaid algatusi kogu kooli tasandil, ei saa alahinnata projekti mõju meeskonda kuulunud õpetajatele. Algkooli õpetajad ei puutu just sageli kokku oma välismaa kolleegidega, mistõttu andis projekt osalejatele hea võimaluse keelepraktikaks, heade kogemuste jagamiseks ning teiste riikide haridussüsteemide tundmaõppimiseks. Kuna tegemist oli Viimsi valla kolme kooli ühisprojektiga, siis andis see hea võimaluse koostööks ja heade praktikate jagamiseks ka kohalikul tasandil.
Projekt on tänaseks ametlikult küll lõppenud, kuid projekti jooksul käima lükatud algatused jätkuvad ning neid arendatakse edasi, koostatud materjale kasutatakse pidevalt ning neid jagatakse ka väljaspool projektikoole ning soetatud vahendid on õpilaste igapäevases kasutuses nii vahetundides kui ka tunnitegevustes.

Projekti tulemusi ja koostatud materjale on võimalik vaadata ning kasutusele võtta projekti koduleheküljelt beactive2013.weebly.com.

Ühisprojekti viisid ellu Viimsi kool, Haabneeme kool ja Randvere kool (mis sel ajal olid veel Viimsi kooli koosseisus), Soome Rantakylä kool ja Leedu Šiauliai Centro Pradine Mokykla kool. Meeskonda kuulusid Maarja Urb, Merike Sepp, Jaanika Pärnamägi, Greta Ammer, Marge Tammiste, Birgot Tammik, Merit Eskel Viimsi koolist, Kirsti Esperk Randvere koolist ja Eliis Ait ning Maris Tuulik Haabneeme koolist. Projekt kestis kaks aastat ja lõppes käesoleva aasta augustis, finantseerijaks Nordplus Junior programm.

Maarja Urb
Greta Ammer
Be active. Stay healthy! projekti meeskonna liikmed

FOTO autor Kirsti Esperk. Foto allkiri: Randvere kooli õpilased ja õpetajad visualiseerimas projekti läbivat ideed „Liigume!“