Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Tugisüsteem
Tugiteenused
HEV koordineerija
Sotsiaalpedagoog
Koolipsühholoog
Eripedagoog
Logopeed
Õpiabirühma õpetaja
Abiõpetaja
Õppekorralduslikud tugiteenused
Kontaktid
Lingid ja artiklid

  Otsing
Täppisotsing  

Koolipsühholoog

 • Pakub tuge psühholoogiliste probleemide lahendamisel (suhete probleemid, probleemid peres, käitumisprobleemid, kohanemisraskused, toimetulek ärevuse, hirmude ja koolistressiga).
 • Aitab arendada õpioskusi, tõsta õpimotivatsiooni.
 • Teavitab erinevate abi ja info saamise võimalustest.
 • Suunab vajadusel edasi teiste spetsialistide juurde koolis (sotsiaalpedagoog, logopeed, eripedagoog) või väljaspool kooli (psühhiaatrid, psühhoterapeudid).
 • Koolipsühholoog hindab laste arengut mõjutavaid tegureid, kavandab ja viib läbi sekkumisi

Õpilasena võid pöörduda koolipsühholoogi juurde abi saamiseks:

 • kui Sul on raskusi õppetöös edasijõudmisel
 • kui Sind või kedagi teist kiusatakse
 • kui Sul on kadunud soov koolis käia
 • kui Sul on keerulised suhted vanemate, sõprade, klassikaaslaste või õpetajatega
 • kui Sul on raskusi valikute ja otsuste tegemisel
 • mõne muu mure või rõõmu puhul, mida soovid jagada

Koolipsühholoogi poole võivad pöörduda õpetajad supervisiooni (töönõustamise) saamiseks.

Pereteraapia:

I ja veel vahel ka II kooliastmes on koolipsühholoogi nõustamise tugevaks suunaks koostöö õpilase perega. Selles vanuses on lapsed veel väga sõltuvad pere süsteemist ning seetõttu on hea leida lahendusi üheskoos.

Koolipsühholoog Kai Konsap on läbinud perekonnapsühhoteraapia 3-aastase väljaõppe.
Kontakt: kai.konsap@viimsi.edu.ee