Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Vanematekogu 2019/2020
Vanematekogu 2018/2019
Vanematekogu 2017/2018
Vanematekogu 2016/17
Vanematekogu 2015/16
Vanematekogu 2014/2015
Vanematekogu 2013/2014
Õpilasesindus
Hoolekogu
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Vanemate kogu koosolek 16.05.2016

Aeg: 16.05.2016
Ke: 18:00
Koht: Viimsi kool, ruum C311
Osalejate arv: 27
Protokollija: Margit Paju

Päevakord:
1. Muudatused hindamises 2016/17 õppeaastal. Külalislektor Luule Niinesalu.
2. Kodustest töödest
3. Kooli päevakava projekt 2016/17
4. Projektide kokkuvõte 2015/16 õppeaastast ja planeeritud projektid 2016/17 õppeaastal
5. Jooksvad küsimused


Loe veel

Vanematekogu koosolek 3. veebruar 2016

Aeg: 3. veebruar 2016

Osalejad: 36 vanematekogu liiget

Päevakorras:
1. Hindamine, tagasiside ja hindamisskaalad
2. Päevakava 2016/17 eelarutelu
3. Kooli 35. aastapäev
4. Jooksvad küsimused


Loe veel

Vanematekogu koosolek 28. septembril 2015

Vanematekogu koosoleku protokoll

Kuupäev: 28.september 2015
Koosoleku toimumiskoht: Viimsi Keskkool
Koosolekul osalesid: eraldi allkirjaleht (originaal)

Koosolekut juhatas: Mati Mätlik
Koosolekut protokollis: Karmen Paul

PÄEVAKORD:
1. Vanematekogu olemus ja roll
2. Hoolekogu 2014/15 õa tegevuse aruanne
3. Toitlustajale pöördumise koostamine
4. Kooli päevakava muutmise arutamine seoses söögivahetunni korraldusega
5. Hoolekogu liikmete valimine 2015/16 õppeaastaks


Loe veel