Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppekäigud 2017/2018
Õppelaagrid 2016/2017
Õppekäigud 2016/2017
Gümnaasiumi õppelaagrid 2015/16
Põhikooli õppekäigud 2015/16
Looduse tundmaõppimine koostöös Silma Õpikeskusega 2014/15
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

12. klassi õppelaager Tartumaa observatooriumis

29. veebruar - 1. märts ammutasid 12. klassi õpilased astronoomiaalaseid teadmisi Tartu observatooriumis. See oli viimane õppelaager Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud gümnaasiumi õppelaagrite projektist. Laagri esimesel päeval keskenduti kosmosetehnoloogiale ning selle keskkonnamõjudele. Õhtul ootas õpilasi Stellaarium, mis pakkus tagasiside põhjal kõige rohkem elamusi. Teisel laagripäeval saadi teadmisi satelliitidest ning meisterdati ka ise rakette. Õpilaste tagasiside õppelaagrile oli positiivne, sest leiti, et samasuguseid teadmisi koolitunnist ei saa. Täpsemalt loe laagris kogetust SIIN

10. klassi õppelaager oli täis uusi ja uurimuslikke teadmisi

27.- 29. septembrini toimus 10. klassi matemaatika-loodussuuna õpilaste õppelaager Sagadi looduskoolis, mis oli üks osa Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud gümnaasiumi õppelaagrite projektist. Kolme päeva jooksul läbiti kolm õppeprogrammi, mis olid täis nii uusi teadmisi, praktilisi töid, looduses matkamist kui juba olemasolevate teadmiste rakendamist. Kõige olulisemaks pidasid õpilased enda hinnangul uurimusliku õppe päeva, kus viidi läbi mini-uurimus, mis õpetas uurimistöö tegemiseks vajalikke samme. Kõik osalenud õpilased soovitavad samasugust laagrit ka järgmistele klassidele, sest näiteks tõi üks õpilane tagasisides välja, et laagris saab selliseid teadmisi, mida klassis ei saaks. Loe täpsemalt laagris kogetust SIIN.

11. klassi õppelaager avardas muuhulgas silmaringi Ida-Virumaa kaevanduste osas

14. - 15. oktoobril viibisid 11. klassi matemaatika-loodussuuna õpilased õppelaagris Ida-Virumaal, mis oli üks osa Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud gümnaasiumi õppelaagrite projektist. Laagri esimesel päeval külastati Iisaku looduskeskust ja tehti ringreis Ida-Virumaal, kus keskenduti teemadele nagu looduskaitse ja jäätmetekke ennetamine. Teine laagripäev möödus TTÜ Virumaa Kolledžis, kus viidi läbi praktilisi keemia ja füüsika laboritöid. Õpilaste tagasiside õppelaagrile oli positiivne, sest õpiti väga palju uut, ise saadi katseid läbi teha ning meeldis muu teadmiste omandamise keskkond. Ida-Virumaa kaevanduste mõju loodusele ja piirkonnale oli üks suurimaid avastusi õpilaste jaoks. Täpsemalt loe laagris kogetust SIIN.

Viimsi Keskkooli loodussuuna õpilaste teadlikkuse tõstmine keskkonnasäästlike tarbimisharjumustest ning ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimisest.

Gümnaasiumi loodussuuna õpilaste õppelaagrite projekt.

Projekti otsesed eesmärgid:
1) arendada õpilaste uurimusliku õppe võtteid
2) viia läbi praktilisi töid looduses või teemakeskustes kasutades selleks mõeldud vahendeid ja tehnoloogiat
3) arendada oskust luua seoseid ökosüsteemi toimimise kohta ning analüüsida ja mõista inimtegevuse mõju sellele
4) loodussuuna valikainete kui põhiainete omavaheline lõimumine
5) aidata kaasa õpilaste loodusteaduslike uurimistööde teemade valikule.

10. klasside loodussuuna õpilaste 3-päevane praktilise loodusõppe laager RMK Sagadi Looduskoolis 27. – 29. september 2015
11. klassi loodussuuna õpilaste 2-päevane õppelaager TTÜ Virumaa Kolledžis ja Iisaku looduskeskuses 14.- 15. oktoober 2015
12. klasside loodussuuna õpilaste 2-päevane õppelaager Tartu observatooriumis 29.veebruar - 1. märts 2016

Õppelaagrite kokkuvõtted:
On loodud projektiblogi või muu keskkond õpilaste avastuste ja teadmiste kajastamiseks. viimsikik.wordpress.com
Tagasiside õppelaagritele, mis aitab jätkuprojekti kirjutada
 

Projekt on saanud rahastust Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.