Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Erasmus+ õpirände projekt 2015/2016
EstWay (Nordplus juunior)
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Iseseisvalt ajakirjanikeks - projekti EstWay kokkuvõte

Mägine maastik, sügisvärvidesse ehitud puud, külm karge õhk ja soojad inimesed - selline vaatepilt avanes 20-le gümnaasiumiõpilasele Viimsi Keskkoolist, kes külastasid Põhja-Norra linna Vadsø’t. Nimelt tuli Viimsi kooli inglise keele õpetajal Merike Kausil mõte luua rahvusvaheline projekt keelesuuna valinud õpilastele. Kooli arendusjuht Maarja Urb oli just välja mõtlemas sarnast kavandit ning nii algaski vahva idee teostamine.


Loe veel

Algas projekti EstWay Eesti kohtumine Viimsis

Alates tänasest kuni reedeni on majas 17 Norra õpilast ja 2 õpetajat, kes üheskoos meie 11. ja 12. klassi õpilastega viivad ellu projekti EstWay tegevusi. Nädala jooksul saadakse teadmisi ajakirjaniku tööst ja eetikast, pagulasteemast ning vihakõnest, ollakse ise ajakirjanikud viies läbi intervjuusid erinevates valla asutustes töötavate inimestega. Nädala lõpptulemusena valmib online ajaleht, mida on kõigil võimalik lugeda. Projekti toetab Nordplus juunior programm. 

Algas projekti EstWay esimene kohtumine Norras

Tänasest pühapäevani on 20 gümnasisti Norras Vadso koolis. Alanud on rahvusvahelise projekti EstWay esimene kohtumine. Üheskoos alustatakse tööd online ajalehe loomiseks, tutvutakse Norra kooliga ja haridussüsteemiga ning külastatakse kohalikke organisatsioone. Õpilased majutuvad Norra õpilaste peredes, mis annab hea võimaluse kogeda kohalikku igapäevaelu. Projekti rahastab Nordplus juunior programm. 

EstWay - gümnaasiumi õpilasvahetusprojekt

Õppeaastal 2015/2016 osalevad Viimsi kooli gümnaasiumiõpilased EstWay õpilasvahetuse projektis. 

Projekti eesmärgiks on koostada online ajaleht inglise keeles, milles artikleid kirjutatakse rahvusvahelistes paarides. Keskendutakse väärtustele nagu tolerantsus, empaatia, loovuse arendamine ja kriitiline mõtlemine.

Partner: Vadsø videregående skole gümnaasiumiõpilased ja õpetajadProjekti periood: juuni 2015 - mai 2016.

Osalejad: Kolmteist 11. klassi õpilast ja seitse 12. klassi õpilast ning õpetajad Merike Kaus ja Kirsi Rannaste

Projekti tegevused: 

  • Norra kohtumine 21.- 27. september Vadsos - tutvumine, projektipaaride moodustamine, teemade arendus, projekti logo koostamine
  • Pärast seda virtuaalne töö lehe koostamiseks ning tegevused ainetundides
  • Märtsis Norra õpilased vastukülaskäigul - artiklite viimistlemine, lehe valmimine

Õpilased majutuvad peredesse, mis aitab kaasa kultuurilise teadlikkuse ja keele- ning sotsiaalsete oskuste arengule. 

Projekt on saanud toetust Nordplus Junior programmist