Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppekäigud 2017/2018
Õppelaagrid 2016/2017
Õppekäigud 2016/2017
Gümnaasiumi õppelaagrid 2015/16
Põhikooli õppekäigud 2015/16
Looduse tundmaõppimine koostöös Silma Õpikeskusega 2014/15
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

KIK projekt "Viimsi Kooli õpilased õpivad tundma ökoloogilist võrgustikku" 2018/2019

 Projekti üldeesmärk on tõsta Viimsi Keskkooli õpilaste teadlikkust elukeskkonnast nende ümber, et mõista enda rolli ökoloogilise tasakaalu kujundamisel. 

Projekti otsesed eesmärgid:
1) arendada õpilaste vaatlusoskusi looduses ja uurimusliku õppe võtteid
2) õppida tundma ja uurida kooslusi
3) arendada oskust luua seoseid ökosüsteemi toimimise kohta
4) mõista inimtegevuse mõju
5) õppida kasutama elustiku uurimiseks vajalikke vahendeid.

Projekti kestvus: september 2018 – juuni 2019

Projekti jooksul käivad kõik klassiastmed vastavalt nende ainekavale õppekäigul, millele järgneb õpitut kokkuvõttev tegevus koolis.

Klasside järjestuses toimuvad õppeprogrammid:

1-klassid Eesti Loodusmuuseum  "Loomade aasta" ja "Loomade meeled"

2-klassid Tallinna Botaanikaaed "Puud ja põõsad pargis"

3-klassid RMK Sagadi looduskool "Sinasõprus seentega"

4-klassid Pernova hariduskeskus "Päikesesüsteemi planeedid"

5-klassid Muraste looduskool "Elu tiigis"

6-klassid RMK Sagadi looduskool "Mets kui kooslus"

7-klassid Tallinna Loomaaed "Selgroogsed loomad"

8-klassid Silma õpikoda "Haavatav Läänemeri"

9-klassid TTÜ Särghaua õppekeskus "Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad"