Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Arhitektuuriring "Ruum ja vorm"

Arhitektuuriring „Ruum ja vorm“ tutvustab õpilasele arhitektuurialaseid oskusi ja teadmisi. Huviring toetab õpilase mitmekülgset arengut ning aitab arendada tema mõtlemis- ja arusaamisvõimet ruumilisest keskkonnast. Õpilases äratatakse huvi meie igapäeva elukeskkonna kujundamisprotsessi vastu. Õppesisus põimuvad loominguline ja eksperimenteeriv lähenemine ratsionaalse ja läbimõeldud otsustega. Oluline on õpilase oskus märgata ja väärtustada meid ümbritsevat ruumi ning pakkuda lahendusi, mis muudaksid seal viibimise kasutajasõbralikuks ja huvitavaks. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud loomingulistele õpilastele, kes soovivad end arendada läbi käelise tegevuse.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (2.-6. kl) arhitektuuri- ja kunstihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust reedeti: kell 14.25-15.10 (alustajad) ja kell 15.15-16.00 (jätkajad).

Kus toimub?
Viimsi Koolis A205.

Õppemaks
Arhitektuuriringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE612200221064825314 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
2.-3. klass (alustajad) http://www.eformular.com/sipelgas/arhitektuuriring23.html

4.-6. klass (jätkajad) http://www.eformular.com/sipelgas/arhitektuuriring46.html

Juhendaja: Liisi Aomets
e-post: miniliisi@gmail.com