Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Animatsiooniring "Teen ise multifilmi"

Animatsiooniring „Teen ise multifilmi“ toetab lapse mitmekülgset arengut, õpetades loo jutustamisoskust läbi tänapäevase tehnoloogia ja audiovisuaalsete lahenduste. Proovitakse enimlevinud animatsioonitehnikaid, õpitakse kasutama animeerimiseks vajalikku riist- ja tarkvara ning kasutama animatsiooni oma loominguliste ideede väljendusvahendina. Kuna töö toimub rühmades, kutsub see üles sotsialiseeruma, oma tööd planeerima ja looma toimivat ülesannete jaotust, mis lähtub üksteise tugevuste ja oskustega arvestamisest.

Valmis filme saadame kindlasti festivalidele ning paneme soovi korral üles ka YouTube'i.
Viimsi animakanal:


Animafilmis on KÕIK VÕIMALIK! 

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-9. kl) filmihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates 9. septembrist esmaspäeviti kahes grupis kell 14.15 - 15.00 või 15.10 - 15.55.

Kus toimub?
Viimsi Kooli klassiruumis A206.

Õppemaks
Animatsiooniringi kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE172200221064825330 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
algajate grupp  http://www.eformular.com/sipelgas/animatsioonikursus1.html 

jätkajate grupp: http://www.eformular.com/sipelgas/animatsioonikursus2.html 

Juhendaja: Eva Liisa Sepp
e-post: eva@turuparm.ee