Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Eksperimentaalne loodusteadus

Tervikliku loodusteadusliku maailmapildi kujunemisel on tähtsal kohal eksperimendid. Uurimuslik tegevus on loodusteadustes keskne bioloogiat, keemiat ja füüsikat integreeriv osa. Loodusteaduste huviline saab ennast proovile panna teadlase rollis. Noored uurijad õpivad nägema probleeme, sõnastama uurimisküsimusi ja hüpoteese, planeerima ja läbi viima eksperimenti hüpoteesi kontrollimiseks, andmeid töötlema ja analüüsima ning järeldusi tegema.
Eksperimentide läbiviimiseks kasutatakse ringitöös digitaalseid Verneiri andmekogujaid ja andureid. Andmete töötlemisel ja esitlemisel kasutatakse kaasaegseid IKT vahendeid.
Uurime üheskoos selliseid põnevaid teemasid nagu:
fotosünteesi ja hingamist;
juuksekarva elastsust;
valguse intensiivsust;
pendli võnkumist;
suhkru pärmkäärimist;
lihtsuhkrute sisalduse uurimine puu- ja juurviljades;
kodukeemia happelisuse-aluselisuse (pH) uurimine jne.

Keda ootame osalema?
Keskastme (5.-6. kl) loodus- ja täppisteaduste huvilisi õpilasi

Millal toimub?
Alates oktoobrist neljapäeviti kell 14.10-14.55 või 15.05-15.50 (üle nädala).

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Kus toimub?
Viimsi kooli loodusainete laboris (suure maja II korrusel ruum C216)

Õppemaks

Eksperimentaalse loodusteaduse kuutasu 6 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221063596929 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
kell 14.10-14.55 (grupp täis)

kell 15.05-15.50 http://www.eformular.com/sipelgas/eksperimentaalne61.html

Ringi juhendaja: Peeter Sipelgas
e-post: peeter at viimsi dot edu dot ee