Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi kool osaleb projektis Creative Classroom

Viimsi kool osaleb projektis Creative Classroom, mille eesmärk on aidata Eesti koole uuenduslike õppemeetodite kasutuselevõtmisel. Meie koolist võtab osa füüsikaõpetaja Ingrid Rõigas. Aprillis toimus sellest projektist osa võtvate koolide õpetajatele mõeldud digididaktika kursuse esimene töötuba. Projekti jooksul töötatakse välja tunnistsenaariumite kogumik, mida kõik Eesti õpetajad saavad kasutada. Rohkem infot saab siit

Creative Classroom projekti üldtutvustus

Projekti eesmärgiks on aidata Eesti koole digipöördel ja arendada õpetajate innovaatiliste õppemeetodite rakendamisoskusi. Selleks korraldatakse töötubasid, iseseisvaid praktilisi töid ning teavitusüritusi.

Projektis osaleb 20 eesti ja vene õppekeelega üldhariduskooli üle kogu Eesti.

Projekti tegevustest võtavad osa erinevate ainete, näiteks matemaatika, inglise keele, ajaloo, ühiskonnaõpetuse, õpetajad. Õpetajad kogunesid esimest korda 9.-10. aprillil 2015, kui toimus esimene töötuba ja alustati tunnistsenaariumite väljatöötamisega.

Koolitajatena on projekti kaasatud valdkonna eksperdid Tallinna Ülikoolist, Mannerheimi Ülikoolist (Soome), Ljubljana Ülikoolist (Sloveenia), Rijeka Ülikoolist (Horvaatia) ja BCS Koolitusest.

Projekti jooksul töötatakse välja tunnistsenaariumite kogumik, mida kõik Eesti õpetajad saavad kasutada. Tunnistsenaariumid keskenduvad uuenduslike õppemeetodite kasutamisele ning nende integreerimisele tundi koos erinevate IT vahenditega. Projekti käigus valmiv avaldatakse projekti materjalide lehel.