Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2019/2020
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 15. aprill 2015

Kuupäev: 15.04.2015
Koosoleku toimumiskoht: Viimsi Kool
Koosolekul osalesid: eraldi allkirjaleht
Koosolekut protokollis: Karmen Paul

Päevakord:
1. Eelmise hoolekogu otsuste täitmine
2. Toitlustuse ja staadioni hanke tulemused
3. Vanematekogu koosoleku ettevalmistus
4. Jooksvad küsimused

Otsused:
1. Toitlustuse ja staadioni hanke tulemused
Toitlustuse hanke võitis As Tampe Toit. Koolilaste jaoks ei muutu miski ehk kõik jätkub endistviisi.

Viimsi kergejõustikustaadioni hanke võitis Lemmikäinen Eesti AS. Staadioni ehitusega alustatakse mai kolmandal nädalal ning ehitada on planeeritud kolmes etapis. Esimeses etapis tuleb kergejõustiku-staadion ja 105x68m kunstmurukattega jalgpalliväljak. Kergejõustikustaadioni ehituse käigus rajatakse nelja rajaga 400 m staadioniring, kuue rajaga 100 m ja 110 m sirge, nelja rajaga 100 m ja 110 m tagasirge, kaks kahe hüppekohaga kaugus- ja kolmikhüppe maandumiskasti koos kahe kaugus ja kolmikhüppe hoovõturajaga (üks finišisirgel ja teine staadioni põhjapoolses otsas), 2 kõrgushüppe hoojooksu sektorit ja kaks kõrgushüppe maandumispaika (üks staadioni põhjapoolses otsas ja teine staadioni lõunapoolses otsas), üks kuulitõuke betoonist tõukering ja üks kuulitõuke võistlussektor (staadioni lõunapoolses otsas, üks teivashüppe hoojooksu rada koos kahe teivashüppe maandumispaigaga kummaski otsas (staadioni põhjapoolses otsas) ning kaks palliviske hoovõturada (üks staadioni põhjapoolses otsas ja teine staadioni lõunapoolses otsas).
Lisaks ehitatakse tribüünid ja naturaalmuru kattega harjutusväljak (millele rajatakse hoovõturada odaviskele ning heitepuur kettaheitele). Teises etapis rajatakse staadioniteenindavad hooned (inventarihoone, kohtunikemaja) ning rajatakse staadionile 110 kohaline parkla. Kolmandasse etappi on vald planeerinud spordihoone ja Karulaugu tee remont.

Otsus: tutvustada tulemusi vanematekogu koosolekul

2. Vanematekogu koosolek
Otsus: vanematekogu koosolek toimub 29. aprillil kell 18.00 – 20.00.
Vanematekogu päevakord:
- ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava lõplikust versioonist;
- mitme klassi juhataja süsteemi 1. aasta kokkuvõte (edusammud ja kitsaskohad);
- toitlustuse ja staadioni hanke tulemused;
- 2014/15 õppeaasta teemaga „TERVIS“ seonduvate tegevuste ülevaade;
- õppekava muudatused ja kooli eripära vanematekogu nägemuses.

3. Jooksvad küsimused
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 26. augustil kell 18.00.