Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Üldõpetust toetav koostööprojekt klassiõpetajatele

Randvere, Kuusalu, Haabneeme ja Viimsi koolide klassiõpetajad osalevad Innove ESF progammi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" projektis „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“. Projekti I õppepäev toimus 11. veebruaril 2015 Randvere koolis, kus oli fookuses üldõpetuse praktiseerimine 1.- 4. klassides. II õppepäevaks koguneti 18. märtsil Haabneeme kooli, teemaks erivajadustega laste toetamine. Projekti III õppepäeval, 22. aprill Viimsi koolis, keskenduti ainekavade ja lõimumiskavade kujunemisele, et teadlikumalt planeerida tööd üldõpetuses. Lisaks esitati praktilisi näiteid ainetevahelistest lõimimistest üldõpetuse toetamiseks kõikide koostööpartnerite poolt. Õppepäeva läbiviijateks olid klassiõpetajad Tea Reinberk ja Jana Tiits. Suur tänu kõigile osalejatele sisuka päeva eest! 


Loe veel