Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2019/2020
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 28. jaanuar 2015

Hoolekogu koosoleku protokoll

Kuupäev: 28.01.15
Koosoleku toimumiskoht: Viimsi Keskkool
Koosolekul osalesid: eraldi allkirjaleht (originaal)

TEEMAD:
Päevakorra projekt:
1. Anda arvamus uuendatud õpilaste vastuvõtmise korrale (vt manust);
2. Rääkida läbi vanematekogu ülesehitus ja hoolekogu liikmete roll.

1. Arvamus uuendatud õpilaste vastuvõtmise korrale – Karmen Paul
Karmen: Vastuvõtmise korra kinnitab vallavalitsus.
Piret: On meil on piisav valim koos. Palju liikmeid on vaja, et saaksime vastuvõtmise korra heaks kiita?
Karmen: 17 hoolekogu liiget on kokku.
Piret: Kui meil ei tule ühte juurde, kas saame teha ka e –hääletuse? Kas on vastuväiteid?
Vastuväiteid ei ole.
Karmen: Kuna vastuvõtmise kord on antud hoolekogu pädevusse, siis seetõttu ta ka hoolekogu heakskiitu vajab. Muudatustest vastuvõtmise korras: võtsime ära punkti kus lapsevanem peab tooma ühe dokumendina ka lapse foto. Enam pole fotot vaja. Meil on elektrooniline õpilaspilet, mille saab vormistada www.minukool.ee keskkonnas. Teiseks on välja võetud lihtsustatud ja toimetuleku õppekava klassid, mida on olemas Randvere koolis. Täpsustasime gümnaasiumi vastuvõtu korda. Võtsime välja 7. ja 8. klassi klassitunnistused ja võtsime välja mõned kuupäevad, mis ajal mis kuupäeval dokumendid esitatakse jne. selleks, et süsteem oleks paindlikum. Sisulisi suuri muudatusi ei toimunud. Lisasime punkti, kui kooli soovib tulla laps, kes on 6-aastane, siis on vaja selleks vaja nõustamiskomisjoni otsust. Nõustamiskomisjon vaatab vastavad dokumendid üle ja langetab otsuse, kas laps on kooliküps. Haridusameti juhataja on meie muudatused üle vaadanud. 1. oktoobri seisuga peab olema laps 7-aastane.

Mati: Kas hääletame kohe?
Otsus: Vastuväiteid pole. Otsus vastu võetud. Liikmeid: eraldi allkirjaleht.

2. Rääkida läbi vanematekogu ülesehitus ja hoolekogu liikmete roll- Karmen Paul.
Vanematekogu kaasamine Viimsi kooli 2015 – 2018 aasta arengukavasse. Me anname sisedi arengukavasse, see on dokument, kuhu on kaasatud kõik osapooled, õpetajad, õpilased, lapsevanemad jne. Suurim muutus, millele peame mõtlema on see, et meil on koolid lahutatud ja me oleme eraldiseisev kool. Lisaks tuleb aastal 2018 Viimsi valda riigigümnaasium. Piret Simmo ja Mati Mätlik on tänased kõnejuhid ja nemad juhatavad meie teemalauad sisse. Kokku on 6 laudkonda - igaühel on oma teema ja tööleht.

 

 

Teemalauad:
1. Õppe ja kasvatustöö
2. Õppimist ja kasvamist toetav kooli keskkond
3. Juhtimine ja eestvedamine
4. Koostöö ja suhted erinevate osapoolte vahel
5. Missioon ja visioon
6. Õppija profiil

Arutelude kokkuvõtted esitatakse eraldi vanematekogu koosoleku kokkuvõttena.