Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2019/2020
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 19. november 2014

Kuupäev: 19.11.2014
Koosoleku toimumiskoht: Viimsi Kool
Koosolekul osalesid: eraldi allkirjaleht
Koosolekut protokollis: Maarja Urb
Kutsutud: Lemme Randma, Maarja Urb

Päevakord:
1. Eelmise hoolekogu otsuste täitmine
2. Arvamuse andmine arenguvestluste läbiviimise tingimuste ja korra muutmise eelnõule
3. Ülevaade hädaolukorra lahendamise plaanist
4. Ülevaade temaatilise haldusjärelevalve tulemustest
5. Hoolekogu tööplaan
6. Vanematekogu koosoleku ettevalmistus
7. Jooksvad küsimused

Otsused:
1. Arvamuse avaldamine arenguvestluste läbiviimise korra kohta
Lemme Randma selgitas muutusi õpilastega arenguvestluste läbiviimise korras. Peamine muudatus punktis 1.2 – Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja piiratud teovõimega õpilase puhul vanem. Piiratud teovõime tähendab alla 18-aastast õpilast.
Tekstist läksid välja lisad arenguvestluste läbiviimise juhenditele.

Piret Simmo: Mis põhjusel on lisad eemaldatud arenguvestluste korrast? Kas ei võiks olla mingi baaspõhi?
Lemme Randma: Vanuseastmed on nii erinevad ning aastate jooksul on õpetajatel endil kogunenud põhjad, mida kasutada ning saab valida vastavalt lapsele ning klassile. Stuudiumi keskkonda TERAsse on tehtud klassijuhatajatele kaust, kus parimaid praktikaid arenguvestluste läbiviimiseks jagatakse.
Hoolekogu liige Kas on mingi järjepidevus arenguvestluste põhja kasutamisel või kasutavad õpetajad iga aasta erinevaid?
Lemme Randma: Õpetajad ise jälgivad, et oleks järjepidevus ning ei taheta peale suruda mingit raami, mis võib lõpuks hakata piirama.
Karmen Paul: Meil on hea tava viia arenguvestlusi läbi iga-aastaselt iga õpilasega.
Piret Simmo: Hoolekogu toetab seda otsust ja uuendustega arenguvestluste läbiviimise korda.


2. Ülevaade hädaolukorralahendamise plaanist.
Karmen Paul selgitab hädaolukorralahendamise plaani väljatöötamise protsessi, mis toimus koostöös OÜ RenRoniga. Koolil on loodud ka väljasõidujuhendid õpetajatele kasutamiseks. Sügisel toimus kogu kooli evakuatsiooniõppus ning regulaarselt tehakse esmaabi koolitust.

Hoolekogu liige: Kas antakse mingeid selliseid juhiseid lastele, mida nad sellises situatsioonis peavad tegema, kui näiteks mõni õpilane muutub vägivaldseks?
Karmen Paul selgitab, et õppuseid selleks tehaksegi, et õpilased teaksid, kuidas reageerida.
Piret Simmo: kõiki olukordi ei suuda me ette näha ning eelmine aasta hoolekogus seda teemat ka arutati, kui hädaolukorraplaani koostati ning sinna sisse said erinevad juhud.
Karmen Paul: lastega on läbi tehtud tuletõrjeõppusi, kuid varjumist ei ole tehtud. Õppustega jätkatakse.
Hoolekogu liige: Kas õpilased teavad, mida nad teevad siis, kui nende klassijuhatajat ei ole läheduses?
Karmen Paul: Vahetundide ajal suunavad õpilasi korrapidajaõpetajad.

3. Temaatiline järelevalve
Karmen Paul tegi ülevaate temaatilisest haldusjärelevalvest ning selgitas järelevalves esitatud ettepanekuid ja ettekirjutisi.
Piret Simmo: Hea oleks järgmiseks hoolekoguks teada, kuidas toimetatud on. Hea on tõdeda, et õpilase puhul lähtuti õpilasest.

4. Hoolekogu tööplaan
Karmen Paul selgitas hoolekogu tööplaani.
Piret Simmo: Randvere koolis on väiksemad klassid. Kas hoolekoguna peame ja tahame teha midagi selleks, et laste arv klassides oleks väiksem?
Karmen Paul: 24 õpilast klassis on seaduses sätestatud, kuid lapsi on meil on rohkem. Küsimus on, kas klassides on 24 või 26 õpilast ja kuidas Haabneeme piirkonnas me lapsed ära mahutame kahe kooli vahel.
Piret Simmo: Kas 18 lapsega õpetaja saab vähem raha kui 24 lapsega õpetaja?
Andres Kaarman: See on kooli otsustada, kuid mina näen, et nii peaks see olema. Randveres oli vallavalitsus nõus väiksemate klassidega, sest neil oli ruumi.
Ettepanekud: 2015/2016 vaheaegadele nõusoleku andmine võiks olla aprillis, kui on esimese aasta kogemus ära olnud. Hoolekogu tööplaan võiks jääda praegu nii, jooksvalt saab sinna muudatusi teha.

5. Vanemate kogu koosoleku ettevalmistus
Karmen Paul selgitas, et kooli vajadus on saada arengukavale sisend vanemate poolt, kuid kas on veel mingeid teemasid, mida peaks arutama?
Ettepanek hoolekogu liikmelt: eelmises vanemate kogus kõlas küsimus, kas tegeleme ka õppetöö küsimustega. Seega võiks olla õppe- ja kasvatustöö tulemuste ülevaade vanemate kogus.
Piret Simmo: Selle aasta teema on „Tervis“. Tahaks saada ülevaadet sellest, mis on tehtud või
teoksil.

Otsustati:
Vanematekogu valmistavad ette Piret Simmo, Mati Mätlik, Karmen Paul ja Maarja Urb. Ettevalmistamise nõupidamine toimub detsembris/jaanuari alguses.
Vanemate kogu toimub 28. jaanuaril kell 18.00, kus keskendutakse arengukava koostamisele ning tehakse ülevaade õppetöö tulemustest.

6. Jooksvad küsimused
Alates 1. jaanuarist muutub valla ühistranspordipakkuja. Hanke on võitnud Hansa Bussiliinid. Hoolekogu ja vanematekogu kaudu on võimalik koondada kokku transpordi murekohad ning hoolekogu poolt edastada valla kommunaalameti juhataja Alar Mikule.
Karmen Paul näitas väärtuste teema kokkuvõtet hoolekogu ja õpetajate antud sisendist.
Hoolekogu liige: Kas hädaolukorralahendamise plaani ning manuaale on elektroonilisel kujul, mida saab kuidagi teiste vanematega ja oma lastega jagada?
Karmen Paul: me ei tohi kõike avalikuks teha, sest keegi võib seda kuritahtlikult ära kasutada. Vaatame hädaolukorraplaani selle pilguga üle, mida saab teha avalikuks ja see saab olema üleval kodulehel.