Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2019/2020
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu 2013/2014 tegevusaruanne

Viimsi Keskkooli hoolekogu 2013/2014 tegevusaruanne

Hoolekogu koosolek 25. august 2014

Kuupäev: 25.08.2014
Algus: 18.00
Lõpp: 19.40
Juhataja: Mati Mätlik
Protokollija: Mati Mätlik

Osalejad: Piret Simmo, Tiina Pukk, Kaire Povilaitis, Madis Saretok, Kristina Kams, Margit Paju, Kirsi Rannaste; Antoon van Rens; Kaja Saar, Martti Vaidla; Lauri Randma; Katrin Markii

Puudusid:Annely Neame, Hjalmar Konno; Annely Rennit; Enn Sau; Mailis Alt.

Kutsutud:
Karmen Paul; Andres Kaarmann; Alge Ilosaar; Merle Sepp; Mare Räis; Sirje Toomla; Joonas Pauts; Leelo Tiisvelt, Lemme Randma.

Päevakord:
1. Nõusoleku andmine õpilaste arvu piirnormi suurendamiseks 2014/15 õppeaastal Haabneeme, Randvere ja Viimsi Kooli klassides 26-ni.
2. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli põhimääruse muudatustele.
3. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade muutmiseks.
4. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli kodukorra muutmiseks.
5. Viimsi Kooli valmisolek 2014/15 õppeaastaks.


Loe veel

Hoolekogu koosolek 3. märts 2014

Kuupäev: 03.märts 2014
Algus: 18.00
Lõpp: 20.30
Juhataja: Mati Mätlik
Protokollija: Mati Mätlik

Osalejad: 
Antoon van Rens; Martti Vaidla; Annely Neame; Hjalmar Konno; Margit Paju; Kaja Saar; Piret Simmo; Kristina Kams; Madis Saretok; Tiina Pukk; Kirsi Rannaste; Mailis Alt; Enn Sau 

Puudusid: Kaire Povilaitis; Annely Rennit; Lauri Randma

Kutsutud:
Viimsi Keskkooli direktor Karmen Paul; Viimsi valla Haridusameti juhataja Katrin Markii

Päevakord:
1. Viimsi Keskkooli ümberkorraldamine .
2. Ülevaade väärtuskasvatuse töögrupi tegevusest 2013/2014 õa
3. Tagasiside uuring
4. Vanematekogu koosoleku kokkukutsumine 10.03.


Loe veel

Hoolekogu koosolek 3. veebruar 2014

Kuupäev: 03.veebruar 2014
Algus: 18.00
Lõpp: 20.30
Juhataja: Mati Mätlik
Protokollija: Annely Rennit
Osalejad: Antoon van Rens -I klasside esindaja; Martti Vaidla – II klasside esindaja; Kaire Povilaitis -III klasside esindaja, Annely Neame -IV klasside esindaja; Hjalmar Konno -V klasside esindaja; Mati Mätlik -VI klasside esindaja; Margit Paju -VII klasside esindaja; Annely Rennit -IX klasside esindaja; Kaja Saar--X klasside esindaja; Piret Simmo -XI klasside esindaja; Kristina Kams -XII klasside esindaja
Tiina Pukk -põhikooli õpetajate esindaja; Kirsi Rannaste - gümnaasiumi õpetajate esindaja
Mailis Alt – Viimsi Vallavalitsuse esindaja; Enn Sau – Viimsi Vallavolikogu esindaja
Puudusid:
Madis Saretok – VIII klasside esindaja; Lauri Randma – õpilaskonna esindaja
Kutsutud:
Viimsi Keskkooli direktor Karmen Paul; Randvere kooli tegevjuht Leelo Tiisvelt

Päevakord:
1. Hoolekogu arvamus Karulaugu ja Randvere õppehoone omaette kooliks muutmise kohta.
2. Lastevanemate seas küsitluse korraldamine ( kooliväärtused jms).
3. Eelarve.
4. Vanematekogu koosoleku kokkukutsumine 10.03.


Loe veel

Hoolekogu koosolek 2. detsember 2013

Kuupäev: 02.12.2013
Algus: 18.00
Lõpp: 19.40
Juhataja: Mati Mätlik
Protokollija: Annely Rennit
Osalejad: Mati Mätlik, Annely Rennnit, Piret Simmo, Karmen Paul, Tiina Pukk, Kaire Povilaitis, Katrin Markii, Mailis Alt, Hjalmar Konno, Margit Paju, Kaja Saar, Kirsi Rannaste Antoon van Rens.
Puudusid: Martti Vaidla, Annely Neame, Madis Saretok, Kristina Kams, Enn Sau
Kutsutud:
Karmen Paul, Viimsi Kooli direktor
Janek Laaneväli, Renron OÜ esindaja

Päevakord:
1. Hädaolukorra lahendamise plaan
2. Arvamuse andmine õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule
3. 2014/15 õpilaste jaotuvus
4. Jooksvad küsimus


Loe veel

Hoolekogu koosseisu kinnitamine

 Viimsi Keskkooli hoolekogu kinnitamine 2013/2014 õppeaastaks

Hoolekogu koosolek 4. november 2013

Kuupäev: 4.11.2013
Algus: 18.00
Lõpp: 20.30
Juhataja: Karmen Paul, Mati Mätlik
Protokollija: Kirsi Rannaste
Osalejad: Martti Vaidla, Hjalmar Konno, Mati Mätlik, Madis Saretok, Kristina Kams, Kirsi Rannaste, Lauri Randma, Antoon van Rens, Kaire Povilaitis, Annely Neame, Margit Paju, Annely Rennit, Piret Simmo, Tiina Pukk
Puudusid: Kaja Saar, Cathy Tullkvist
Kutsutud:
Viimsi Keskkooli direktor Karmen Paul
Viimsi Keskkooli tugikeskuse juhataja Lemme Randma
Viimsi valla noorsoo- ja haridusameti esindaja Katrin Markii
Viimsi Keskkooli hoolekogu esimees Katre Eljas-Taal

Päevakord:
1.Hoolekogu tegevuskava 2013/2014 arutelu
2.Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
3.Arvamuse avaldamine kooli pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta
4.Arvamuse avaldamine kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks
5.Arvamuse avaldamine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta
6.2014/15 õa õpilaste jagunemine kolmes õppehoones
7.Jooksvad küsimused


Loe veel