Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Erasmus+ õpirände projekt 2014/2015
Be active. Stay healthy!
TreasureBooks
ESTIC - Sustainable School Policy
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  


ICT in USE ja Erasmus+ õpirände projekt

 

KIK toetatud gümnaasiumi ja põhikooli projekt

2013-2015 rahvusvahelised projektid


Projekt „Be active. Stay healthy!“ on muutnud koolipäeva liikuvamaks

2013. aasta septembris alguse saanud rahvusvaheline projekt „Be active. Stay healthy!“ keskendus I ja II kooliastme õpilaste teadlikkuse tõstmisele aktiivsest ja tervislikust eluviisist. Tänu projektile on õpilastel rohkem aktiivseid vahetunni veetmise võimalusi, mis on suurendanud ka nende õues viibimist.

Plaanide ja tegevuste käigus keskendusime vahetunnitegevustele koolimajas ja kooliõues. Soovisime, et õpilased liiguksid rohkem ning soomlaste eeskujul ärgitasime õpilasi ja õpetajaid rohkem vahetundides õues viibima. Tänu Viimsi Kooli A korpuse õuealade sisustamisele korvpallialade, jalgpalliväravate ja värvitud mängualadega, mida saab kasutada ka õuesõppetundides, veedavad õpilased oluliselt rohkem vaba aega koolimajast väljas. Randvere koolis alustati projekti jooksul väiksemas mastaabis ja alates septembrist 2015 ülekooliliselt õuevahetundidega, mis tähendab, et päevas on vähemalt ühes vahetunnis kõik õues. Haabneeme kooli soetatud vahendid aitavad rohkem tunde õues teha ning eelmise õppeaasta lõpus toimuski õuesõppepäev.


Loe veel

Liikumisnädal 7. - 11. september

Projekti "Be active. Stay healthy!" raames algatatud liikumisnädal tuleb taas. Sel aastal toimub see samal ajal kui üle-Euroopaline spordinädal. Esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel viivad õpilasesinduse liikmed, TORE noored ja mängujuhid läbi vahetunnimänge 1.- 6. klassidele A korpuse siseõues. Valida on seitsme tegevuspunkti vahel. Proovile saab panna nii oma täpsuse, kiiruse kui ka koostööoskuse. Kolmapäeval, 9. septembril toimub kogu kooli liikumispäev. 

A korpuse õueala sai uue ilme

Projekti "Be active. Stay healthy!" raames alustati kevadel A korpuse õuealade lapse- ja mängusõbralikumaks muutmisega. Uueks õppeaastaks valmisid noolemängu, korrutustabeli, tähestiku, keksu ja kompassi alad. Neid saab kasutada nii tundide kui vahetundide läbiviimiseks. Lisaks kaunistati õue ka lilledega. Kui sa ei ole veel ise oma silmaga uuenduskuuri läbinud A korpuse siseõue näinud, siis klõpsa LOE VEEL, et näha pilte. 


Loe veel

Tervise- ja liikumisnädal 22. september - 30. september

22. september - 30. september toimub Viimsi koolides tervise-ja liikumisnädal. See on osa liikumisaastast 2014 ning rahvusvahelisest liikumisnädalast MOVEWEEK. Nädala raames toimuvad erinevad tegevused, et suurendada teadlikkust tervislikust eluviisist. Täpsem info avaneb, kui klõpsata "loe veel". 


Loe veel

Liikumisnädala kokkuvõtted

18. - 22. maini toimunud liikumis- ja tervisenädalal osutusid õues organiseeritud aktiivsed vahetunnid väga populaarseks. Õpilased ootasid järjekorras, et panna end proovile hüppenöörihüpetes ja täpsusvisetes asfaldile joonistatud noolemängualal. Õpiti uusi keksukummimänge, mängiti lohesaba jahti, lugude jutustamist mänguga "Pealuu", kalamehe mängu ning tõmmati ka köit. 1. klassid said hommikuringis harrastada Shindod, 2. ja 3. klassid Märtu Agu liikumistunni, 4. klassid uneteemalise loengu Unekliiniku töötajatelt ja 6. klassidel oli võimalus harjutada Kendo võitluskunsti. Samuti käisid kolmes klassis ka lapsevanemad aktiivse ja tervisliku eluviisi olulisest rääkimas. 


Loe veel

Sopsuturniiri võitja on selgunud

4. maist - 28. maini toimunud uhiuue A korpuse korvpalliplatsi sisseõnnistamiseks korraldatud vahetunni sopsuturniiri finaali jõudsid 5b ja 6a. Lõpuheitluses võitis 5b. Punktide arvestusse läksid nii sissevisatud korvid kui osalusprotsent klassist. Korvpalliplatsid on osutunud väga populaarseks ning need soetati projekti "Be active. Stay healthy" raames Nordplus juunior programmi toel. Pilte sopsuturniirist näeb SIIN. Sopsuturniiri aitasid läbi viia õpilasesinduse liikmed ja projekti mängujuhid. 


Loe veel

4.- 6. klasside sopsuturniir

5. maist - 28. maini toimub A-korpuse uhiuuel korvpalliplatsil 4. - 6. klasside sopsuturniir. Turniirid toimuvad kell 12.00-12.15. Korvpallikorvid on saadud projekti "Be active. Stay healthy!" raames, mida rahastatakse Nordplus juunior programmist. Projekti üheks eesmärgiks on vahetundide sisustamine aktiivsete tegevustega ning korvpallikorvid annavad õpilastele võimaluse vahetundides õues end liigutada. 


Loe veel

3 Viimsi kooli olid külas kolleegidel Šiauliais, Leedus

1. – 4. veebruarini külastasid viis Viimsi Keskkooli õpetajat, üks Haabneeme kooli ja üks Randvere kooli õpetaja Šiauliai kesklinna algkooli, kus toimus projekti „Be active. Stay healthy!“ viimane ametlik kohtumine. Leedukate külalislahkus, soojus ja sõbralikkus haarasid meid alates esimesest hetkest - hotellituppa olid tervituseks tehtud kaunid eestikeelsed nimesildid. Kogu koolipere oli meid, külalisi, Soomest ja Eestis kaua oodanud, sest esmaspäeva hommikul võeti meid kooliõues vastu tantsuga, mida tantsis kogu koolipere. Koolimaja seinal lehvisid Eesti ja Soome lipud, iga klass oli nende kahe riigiga põhjalikult tutvunud, millest andsid märku seintele kinnitatud postrid ja pildid.


Loe veel

Mängujuhid viivad reedeti läbi aktiivseid vahetunde

Projekti "Be active. Stay healthy!" raames koolitati juba eelmisel kevadel välja mängujuhid, kes kaasõpilastele erinevaid mänge õpetasid. Alates selle aasta jaanuari lõpust viivad nii uued kui ka juba kogenud mängujuhid A-korpuses igal reedel pärast 4. tundi läbi mänge. Iga kahe nädala tagant õpetatakse uus mäng ning mängude kirjeldused ilmuvad ka koolimaja seintele. Mängujuhtideks on 3. - 8. klasside õpilased, kelle tunneb ära oranži kätise järgi. 


Loe veel

Algas projekti "Be active. Stay healthy!" viimane kohtumine Leedus

1. - 4. veebruarini toimub Leedus Šiauliais projekti "Be active. Stay healthy!" viimane kohtumine. Viimsi koolist osaleb 5 õpetajat, 1 õpetaja on Haabneeme ja 1 Randvere koolist. Kohtumise fookuses on projekti seniste tulemuste ja heade praktikate jagamine ning õuevahetundide ideede edasiarendamine, et kevade poole õpilasi rohkem õue liikuma meelitada.  Projekt sai alguses septembris 2013 ning lõpeb augustis 2015. 

Pilootnädal "Aktiivne vahetund" 12.-16. mai ja mänguraamatud

Projekti "Be active. Stay healthy!" raames on valminud taskuraamatud "Vahetunnimängud koolimajas" ja "Vahetunnimängud kooliõues". Nende alusel toimub 12.-16. maini vahetunnimängude pilootnädal suures õppehoones (1.-5. klassid) ja Karulaugu majas (1.-6. klassid). Vahetunnimänge viivad läbi mängujuhid 3., 4. ja 5. klasside õpilaste hulgast. 


Loe veel

"Be active. Stay healthy!" Soome kohtumise kokkuvõtted

6.- 9. aprillini viibisid kuus Viimsi kooli kolme õppehoone I ja II kooliastme õpetajat Soomes Joensuus Rantakylä koolis. Vaadeldi õuevahetunde ning nähti ka innovaatilist kehalise kasvatuse tundi, kus kasutati puutetundlikku tahvlit. 


Loe veel

"Be active. Stay healthy!" projektikohtumine Joensuus

6.-9. aprillini on Viimsi kolme õppehoone õpetajad külas Soome Rantakylä koolil. Toimumas on järjekordne projektikohtumine, kus jagatakse projekti esimese aasta tulemusi seoses vahetundide sisustamisega, vaadeldakse Soome koolide õuevahetunde ning ühtlasi planeeritakse tegevusi projekti 2. aastaks, kus läbiv teema on aktiivne eluviis.


Loe veel

Projekti "Be active. Stay healthy!" mõttesein

I ja II kooliastme rahvusvahelise projekti raames valmisid probleemilahendamise ja ideede genereerimise vahendid - mõtteseinad. 


Loe veel

Projekti "Be active. Stay healthy!" logokonkursi koolisisesed parimad

Oktoobris toimus ka I ja II kooliastmele suunatud projekti "Be active. Stay healthy!" logokonkurss, mis viidi läbi kõigis kolmes õppehoones. Igas õppehoones valisid õpilased konkursile esitatud töödest välja oma lemmiku. 


Loe veel

Toimus rahvusvahelise projekti "Be active. Stay healthy!" esimene projektikohtumine

28.- 31. oktoobrini toimus I ja II kooliastmele suunatud rahvusvahelise projekti "Be active. Stay healthy" esimene projektimeeskonna kohtumine, kus osalesid õpetajad Leedust, Soomest ja Eestist. 


Loe veel

Be active. Stay healthy!

Projekti eesmärgiks on tõsta teadlikkust laste ja noorte heaolust ning tervislikust eluviisist koolis. Projekti fookuses on vahetundide sisustamine, luues selleks „tööriistakast“, mille loomisele aitavad kaasa õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Samuti otsitakse meetodeid, kuidas innustada õpilasi võtma osa erinevatest (spordi) tegevustest. Projekt toimub koostöös Soome ja Leedu kooliga, mis aitab arendada õpetajate pedagoogilisi ja didaktilisi meetodeid.

Sihtrühm: I, II kooliastme õpilased ja õpetajad suures, Karulaugu ja Randvere õppehoones
Koostööpartnerid: Rantakylän School (Soome), Šiauliai Central Primary School (Leedu)
Aeg: september 2013-august 2015
Projekti meeskond: Maarja Urb, Karmen Paul, Greta Ammer, Merit Eskel, Jaanika Pärnamägi, Merike Sepp, Birgot Tammik, Eliis Ait, Kerti Rannisto, Maris Tuulik, Kirsti Esperk. 

Projekti kodulehekülg: beactive2013.weebly.com

Projekt on saanud toetust Nordplus Junior programmist