Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Õppimisvõimalused

Tartu Ülikooli Teaduskool – on mõeldud teadusest sügavamalt huvitatud õpilastele ja suunatud nende arengu toetamisele. Siin on võimalik leida oma võimetele vastavat tegevust nii üldhariduskooli õppekava rikastamiseks kui ka vaba aja sisukaks veetmiseks. Teaduskool pakub erinevaid kaugõppekursuseid füüsikast, bioloogiast, keemiast, matemaatikast ja informaatikast nii põhikooli III astmele kui ka keskkoolile.
http://www.teaduskool.ut.ee/

Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool – eesmärgiks on läbi mitmekesiste kursuste, laagri ja töötubade tehnika- ning teadushuvi äratamine; matemaatika, füüsika, keemia jt. loodusteaduste ning tehnoloogia omavaheliste seoste väljatoomine, õppe mõistetavaks ja huvitavaks tegemine. Tegevusi viivad läbi oma ala spetsialistid, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud, kogemustega noored üliõpilased ja vilistlased. Põhikooli õpilastele korraldatakse koolivaheaegadel linnalaagreid.
NB! TTÜ-sse sisseastumisel on Tehnoloogiakooli gümnaasiumi õpilastele suunatud kursuse lõpetajatel võimalus saada 1 täiendav konkurssipunkt.
http://tehnoloogiakool.ttu.ee/

Õpilasakadeemia pakub võimalusi omandada ülikooli õppejõudude ja heade praktikute juhendamisel täiendavaid teadmisi huvipakkuvatest valdkondadest, arendada oma huvisid ja võimeid ning rahuldada oma intellektuaalset uudishimu.
http://www.tlu.ee/akadeemia/

SA Archimedes – Õpilaste Teaduslik Ühing – kes on ühenduslüliks andekate ja uudishimulike noorte ning teadlaste vahel. Teha teadlastega koostööd õpilaste uurimustööde juhendamisel.
http://www.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=30